A SZENTLÉLEK: PECSÉT ÉS ZÁLOG

Ef 1:13-14 szakaszában Pál röviden összefoglalja az olvasói megtérési történetét. Milyen szakaszokat említ?

Pál két képet vagy metaforát használ a Szentlélekre, amikor a hívők életében megmutatkozó jelentőségét kutatja. Először is pecséthez hasonlítja, ami a Lélek elpecsételő jelenlétét jelképezi, ez a megtérés idején történik. Az ókorban széles körben használtak pecsétet különféle céllal: hitelesítették vele törvények és megállapodások másolatait, vagy valamilyen tároló eszköz tartalmának kiválóságát, mennyiségét (pl. Ez 28:12). Pecséttel tanúsítottak adásvételt (pl. Jer 32:10-14, 44), szerződéseket, leveleket (pl. 1Kir 21:8), végrendeleteket és örökbefogadást. A Szentlélek jelenléte az ember életében Istenhez tartozóként jelöli meg a hívőt, valamint biztosítja védelmének ígéretéről (vö. Ef 4:30), megpecsételtetett „a megígért Szentlélekkel” (Ef 1:13, ÚRK).

„Pál egyértelműen kijelenti, hogy amint valaki átadja az életét Jézusnak és hisz benne, a Szentlélek elpecsételi (görög ige: szphragidzó) Krisztusban a megváltás napjára. Milyen csodálatos, felszabadító és megnyugtató ez az igazság! Isten Lelke már a hitük megvallásának legelső pillanatában megjelöli Krisztus követőit az üdvösség pecsétjével” (Jiři Moskala: Misinterpreted End-Time Issues: Five Myths in Adventism. Journal of the Adventist Theological Society, 28, 1. sz. 2017, 95. o.).

A második kép a zálog, amit az apostol a Szentlélekre használ. A Lélek az örökségünk záloga, előre mutat a pillanatra, amikor teljes egészében megkapjuk az örökséget (vö. 2Kor 1:22; 5:5).

A „zálognak” fordított héber jövevényszót (arrabón) az újszövetségi időkben gyakran használták a koiné, vagyis a görög köznyelvben. Az „első részletet”, a „letétet” jelezte, ami után a fizető félnek még többet kell majd teljesítenie.

Figyeljük meg, nem a hívőknek kell megfizetniük ezt az összeget, hanem ők kapják Istentől! Pál elmondja, hogy a Szentléleknek a hívők életében való jelenléte az üdvösségük és megváltásuk örökségének első törlesztőrészlete, aminek a teljességét Krisztus visszatérésekor vehetik át. A mi feladatunk hálával és alázatos szívvel elfogadni, amit Isten felkínál nekünk Jézusban.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 3. negyedév

Az Efézusi levél

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: