A hármas angyali üzenet

Egy héttel a nagy csalódás előtt, 1844. október 15-én Németországban egy hívő lutheránus családban született egy fiúgyermek, Friedrich Nietzsche lett a neve. Belőle vált a modern kor egyik legbefolyásosabb ateista gondolkodója. Abban a hitben élt, hogy a keresztények Istene haldoklik Nyugaton, ezért hevesen szembeszállt a keresztény vallás tartós erkölcsi befolyásával, gúnyosan „rabszolga erkölcsnek” titulálva azt. Szerinte ez a gyengék erkölcse, akik az erősebbektől védekezni próbálva agyaltak ki olyan balga gondolatokat, mint például: „szeresd ellenségeidet”. Nietzsche úgy vélte, hogy a modern korban túl kell lépni a „jó és a rossz” elavult fogalmán. Egyik könyvében (Így szólott Zarathustra) az egyik szereplő felkiáltott: „Törd össze az ősi törvénytáblákat!” (Természetesen a Tízparancsolatot értette ezen).

1844 jelentős volt Karl Marx, a kommunizmus alapítója számára is. Abban az évben írta meg Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből című munkáját, amit azonban csak 1932-ben adtak ki a Szovjetunióban. Marx ideológiájának korai fejlődését mutatják a kéziratok, amelyekben a teljes egészében materialista lét mellett érvelt, ami különböző gazdasági szakaszokon halad át, míg a világ munkásai egyesülnek, elsöprik kapitalista elnyomóikat és létrehozzák a földön az utópiát.

1844 Charles Darwin számára is fontos volt. Írásában, ami később Első vázlat címmel vált ismertté, kifejtette evolúciós elméletének egyik legkorábbi megfogalmazását, amit azonban akkor még nem ismerhetett meg a világ. Csak 1859-ben, A fajok eredete kiadásakor tárta a nyilvánosság elé Darwin a nézetét, miszerint minden földi élet egy közös őstől ered, kizárólag természetes és véletlenszerű folyamatokon át.

Azonban az 1844-es évben Dán 8:14 kétezer-háromszáz napról szóló próféciája is teljesedett. A nagy csalódás után megmaradt hívők szintén ebben az esztendőben plántálták el a magot, amiből aztán egy világszéles mozgalom bontakozott ki, amelynek lényegi üzenete elutasította a marxi, nietzschei, darwini ideológiát.

Marxszal ellentétben a hetednapi adventista mozgalom azt hirdette, hogy a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem, nem pedig a történelem materialista menete ad magyarázatot a világtörténelemre, ami nem ember-alkotta, kommunista utópiává fejlődik, hanem véget ér, méghozzá Isten örök országának természetfeletti megalapításával.

Darwinnal szemben a hetednapi adventista mozgalom azt tanította, hogy az élet nem véletlenszerű mutáció és természetes kiválasztódás folytán keletkezett, hanem a Teremtő Isten hatalma által, aki hat nap alatt teremtette meg a földi életet, a hetedik napon pedig megpihent.

Eltérően Nietzschétől a hetednapi adventista mozgalom nemcsak Isten létezését hirdette, hanem azt is, hogy továbbra is Isten ítéletének legfőbb zsinórmértéke marad az egyetemes erkölcsi törvény („az ősi törvénytáblák”), a Tízparancsolat, az egész emberiség számára kötelező érvénnyel.

Véletlen volna, hogy mindhárom esemény 1844-ben történt? Ne gondoljuk!

Marx, Nietzsche és Darwin – három befolyásos személy, akiknek a tevékenysége helyrehozhatatlan károkat okozott az emberiségnek. Ám a három téves nézet között Isten nem hagyta a világot az igazság mellett szóló bizonyság nélkül. Éppen ez az oka annak, hogy e három romboló ideológiával szemben életre hívott egy mozgalmat, amiből idővel kifejlődött a Hetednapi Adventista Egyház. Ez az egyház hirdeti a világnak Isten végidei igazságát – a hármas angyali üzenetet, amelynek lényege a három rettenetes tévedésbe esett ember által hangoztatott hibák és helytelen nézetek cáfolata.

A hármas angyali üzenet bizonyos értelemben a Hetednapi Adventista Egyház menetparancsa, a szívében ott van az evangélium tisztán, egyszerűen, méghozzá a „jelenvaló igazság” (2Pt 1:12) összefüggésében.

Ebben a negyedévben tehát a hármas angyali üzenet lesz a tanulmányunk tárgya.

Mark Finley az USA Connecticut államának szülötte, nemzetközileg ismert evangelizátor. 2005-2010 között a Generál Konferencia alelnöke volt. Nyugdíjba vonulása után a Generál Konferencia elnökének tanácsadója lett. Felesége Ernestine, három gyermekük és öt unokájuk van.

Clifford R. Goldstein

főszerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli-bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web-oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White-idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában csütörtökönként 17.00 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White-idézetek gyűjteményét, mindkettő külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: