TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„A mennyben elkezdődött nagy küzdelemnek már egészen az elején az volt Sátán célja, hogy Isten törvényét megdöntse, ezért lázadt fel a Teremtő ellen. A mennyet ugyan el kellett hagynia, de a harcot folytatta a földön. Szívósan igyekszik az embert elámítani, hogy rá tudja venni Isten törvényének áthágására. Az, hogy ez Isten egész törvényének félredobásával történik vagy csak egyetlen szabály elvetésével – az eredmény végtére is ugyanaz…

Sátán, hogy a menny törvényét lejárassa, kiforgatta a Biblia tanításait. Így tévedések kerültek sok ezer ember vallásába, akik azt vallják, hogy hisznek a Szentírásban. Az igazság és a tévelygés közötti utolsó nagy összecsapás csupán az Isten törvénye miatti hosszú küzdelem végső csatája. Mi most kapcsolódunk be ebbe a harcba, az emberi törvények és Jahve rendelkezései, a Biblia vallása és a mesék és hagyományok vallása közötti küzdelembe” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 240. o.).

A jelenések könyvében az imádat és a teremtés elválaszthatatlanul összekapcsolódik. A jó és a gonosz közötti küzdelem lényege, valamint a fenevad bélyegét körülvevő kérdések azzal kapcsolatosak, hogy méltó-e Isten az imádatra.

Amint láttuk, a szombatünneplésnek az adja a lényegét, hogy Krisztus a Teremtő. Jézus következetesen kiemelte annak a jelentőségét, hogy „Az embernek Fia ura a szombatnak” (Lk 6:5; lásd még Mt 12:8; Mk 2:28). A szombat örök emlékeztető az identitásunkra, arra, hogy emberként kik vagyunk. Minden embernek értéket tulajdonít. Folyamatosan megerősíti azt, hogy teremtmények vagyunk, a Teremtőnk pedig méltó a szövetségi hűségünkre és imádatunkra. Ezért gyűlöli annyira az ördög a szombatot, az arany kapcsot, ami összeköt bennünket a Teremtővel, ezért is lesz ennek a napnak döntő szerepe a végső válságban.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Lényegében milyen alapelvek húzódnak meg a tengerből feljövő fenevad hatalmi törekvése mögött? Hogyan gyökerezhetnek meg ezek a mi szívünkben is, ráadásul anélkül, hogy a tudatában lennénk?

2) Mit válaszolnánk annak, aki szerint Sátán csupán primitív babonaság, nem vehetik komolyan tanult, intelligens emberek? Milyen érvet hozhatnánk fel ezzel szemben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 2. negyedév

Három kozmikus üzenet

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: