TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Mind szellemi, mind lelki életünk törvénye, hogy szemlélés által átalakulunk. Gondolatvilágunk fokozatosan alkalmazkodik ahhoz a témához, amellyel foglalkozunk. Hasonlóvá leszünk ahhoz, amit szeretünk és tisztelünk. Az ember nem juthat magasabbra azoknál a normáknál, amelyeket a tisztaságról, jóságról és igazságról elfogadott. Ha valaki önmagát tartja a legnagyszerűbb ideálnak, soha nem jut magasabbra, inkább egyre mélyebbre süllyed. Csak a kegyelmes Isten képes az embert megszentelni. Ha az ember magára marad, útja szükségszerűen lefelé viszi” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 476. o.).

A jellemünk és a személyiségünk lassan, észrevehetetlenül változik, ami eleinte fel sem tűnik, méghozzá azoknak a magoknak az alapján, amelyeket az elménkbe plántálunk. Aki jó magokat vet, az jó gyümölcsöt terem, aki pedig e világ gonosz magvait ülteti el, annak jellemében e világ gyümölcsei teremnek meg. Az Isten, valamint a lelki értékek és prioritások iránti közömbösséget vetve az ember a közöny gyümölcsét aratja le a lelki életében – apátiát, lelki értelemben vett önteltséget és frusztráltságot. Ezért választanak igen veszélyes utat azok, akik így gondolkodnak: Tudom, egy nap majd bekövetkezik az utolsó üldözés, „a fenevad bélyege” és a többi, majd akkor összekapom magam. Isten most, ebben a percben hív bennünket, hogy adjuk neki az életünket. Minél inkább halogatja az ember a választ a Szentlélek késztetésére, annál keményebben és keményebben ellenáll a lelke Isten hívásának, annál könnyebben hiszi el a gonosz hazugságait és válik a prédájává.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Jel 14:14-20 és az aratás elvének összefüggésében mi a kapcsolat a kegyelem általi üdvösség és a kegyelemben való növekedés között?

2) Beszéljük meg, milyen tényezők kellenek a növények fejlődéséhez, majd hasonlítsuk ezeket össze a lelki fejlődéssel! Milyen hasonlóságokat találunk? Vagyis mit tanulhatunk a növények fejlődéséből, amit a saját életünkre is vonatkoztathatunk?

3) Van különbség a választás Istentől kapott képessége és az akaraterő között? Miért fontos tisztában lenni ezzel?

4) Az „Emberfia” cím miért jelent bátorítást az ítélet órájában, miközben Krisztus második adventjére várunk? Miért vigasztaló a tudat, hogy egy ember képvisel bennünket a mennyei ítéletben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 2. negyedév

Három kozmikus üzenet

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: