ARATNIVALÓ MINDEN MAGBÓL

Jelenések 14. fejezetében két aratás van. Az aranyló gabona aratása az igazakat jelképezi, míg a véres szőlő a gonoszokat jelképezi, azokat, akik elvesznek. Mindkét aratnivaló teljesen megérett, minden elvetett mag egészen kifejlődött.

Olvassuk el Jel 14:17-20 verseit! Mit jelent az „Isten haragjának nagy borsajtója” kifejezés? Lásd még Jel 14:10; 15:1; 16:1!

„Egy másik angyal is jött az oltártól, akinek hatalma volt a tűzön” (Jel 14:18, ÚRK). Ez az angyal parancsolja Isten végítéletének tüzét. Az aratnivaló beérett. A bűn mértéke betelt. A lázadás túlment Isten kegyelmének határán. Mielőtt minden véget érne, a gonoszság és a bűn a tetőfokára hág. A szerető Isten mindent megtett értünk, amit csak tehetett, beleértve azt is, hogy feláldozta önmagát a kereszten, áldozatul a bűneinkért. „Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne” (2Kor 5:21; lásd még Gal 3:13).

Mi többet tehetett volna Isten annál, mint ami a kereszten történt? A kegyelem nem tehet többet azok megváltásáért, akik ismételten visszautasították a Szentlelket.

Ez Jelenések 14. fejezetének sürgető prófétai üzenete. Minden magra aratás vár. A gabona beérett, mint ahogy a szőlő is. Isten népében az egész univerzum előtt megmutatkozik Isten kegyelmének, könyörületének, irgalmának és szeretetének képe. A gonosz gyermekei kapzsiságot, bűnös kívánságokat, féltékenységet és gyűlöletet mutatnak. Az egyik csoporton Jézus jelleme látszik, a másikon pedig Sátáné.

A világmindenség Isten népében az igazság megnyilvánulását látja, úgy, ahogyan annak talán egyetlen más nemzedék sem volt tanúja. Szemben azzal, ahogyan Krisztus igazsága megnyilatkozik népében, az univerzum látni fogja az Isten elleni lázadás következményeit is a maguk teljességé­ben. Emberek és angyalok előtt kendőzetlenül megmutatkozik a rossz, a gonoszság, a bűn, a törvénytelenség. Az egész világ előtt nyilvánvalóvá válik a jó és a rossz, a helyes és a helytelen, az engedelmesség és az engedetlenség közötti ellentét.

Mennyire vesszük észre a különbséget a jó és a rossz között? Miért fontos látni (lásd Zsid 5:14)?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 2. negyedév

Három kozmikus üzenet

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: