A GYŐZTES KORONÁJA

János úgy írja le az Emberfiát, mint akinek „a fején aranykorona és kezében éles sarló volt” (Jel 14:14, ÚRK). A „korona” görögül sztephanosz, ez a győztes koronája. Amikor egy sportoló megnyert egy fontos versenyt, sztephanoszt, a dicsőség, a győzelem koronáját kapta.

Egykor Jézus fejére töviskoronát nyomtak, a megszégyenítés és gúny szimbólumaként. Akkor az emberek megvetették és elutasították, meggyalázták, nevetségessé tették, leköpték, megverték, megkorbácsolták, most azonban már a dicsőség koronáját viselve készül visszatérni mint királyok Királya és uraknak Ura.

Milyen hasonlóságokat látunk Mk 4:26-29 és Jel 14:15 versei között? Miről szól mindkét szakasz?

Az angyal Isten színe elől, a templom dicsőségéből érkezik, akinek Isten azt mondta: „Itt az idő, megérett az aratnivaló.” A templomból Jézushoz repül és nagy hangon bejelenti, hogy „Itt az idő, az aratnivaló beért. Menj a gyermekeidért, hozd őket haza!”

Az Újszövetségben Jézus gyakorta hozott példákat a földművelés köréből. Többször használta az érett aratnivaló szimbólumát annak bemutatására, hogy az evangélium magva felnövekszik az emberek életében.

„A mag kicsírázása a lelki élet kezdetét ábrázolja; a növény növekedése pedig a keresztény növekedés csodálatosan szép példája. Fejlődés nélkül nincs élet. A növény vagy fejlődik, vagy meghal. A keresztény életben való fejlődés éppoly csendes, észrevétlen, de állandó, mint a növény növekedése. Életünk tökéletes lehet a fejlődés minden szakaszában, és ha Isten szándéka valóra válik bennünk, akkor állandóan előrehaladunk. A megszentelődés az egész élet munkája. Ahogyan lehetőségeink tágulnak, gazdagodunk tapasztalatokban is és ismeretünk növekszik” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház, 39. o.).

Az aranyló gabona érlelődése jelképezi a szeretettől vezérelt, kegyelem általi átformálódást, amikor a hívő engedelmesen él Krisztus nevének dicsőségére. Szíve egy Jézuséval, mindazt akarja, amit Ő is.

Hogyan értjük Ellen G. White-nak azt a kijelentését, hogy „Életünk tökéletes lehet a fejlődés minden szakaszában”? Mit jelent ez, hiszen láthatjuk saját hibáinkat és jellemgyengeségeinket?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 2. negyedév

Három kozmikus üzenet

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: