TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Az alábbiak képet adnak az egyház családjáról, akik pénzügyi hűséggel igazgatják Isten földi ügyeit.

A világszéles Hetednapi Adventista Egyház sáfársági jövőképe

A jövőben járunk. A lelkészek és a helyi gyülekezeti vezetők sikeresen kialakították a gyülekezetek sáfársági rendszerét. A gyülekezet családját megtanították, kiképezték, támogatták és bátorították a pénzügyek biblikus kezelésére.

Az emberek alkalmazzák a bibliai elveket az életükben. Fejlődnek a nagylelkűség terén, rendszeresen félretesznek váratlan eseményekre és kezdenek kiszabadulni az adósságaik szorításából.

Életvitelüket a mértékletesség, a fegyelem és a megelégedettség jellemzi. A pénz nem rivális isten többé a számukra, így egyre erősebb a kapcsolatuk a Teremtő Istennel.

Szombat reggel van, az emberek pedig érkeznek, hogy részt vegyenek a szolgálatokban. Az egész lényüket béke hatja át – nem szoronganak anyagi gondok miatt. Túlárad bennük a megelégedettség és a hála érzete.

A házastársak között szinte nincs már összetűzés a pénzügyek miatt. Várakozással kezdik meg az istentiszteletet, számítanak Isten jelenlétére, arra, hogy munkálkodik majd közöttük.

Az egyház szolgálatait maximálisan finanszírozzák és erőteljesen működik a misszió. Kézzelfogható módon mutatják be Krisztus szeretetét a szükségben lévőknek.

Van elég erőforrás, amivel olyan gyülekezeti épületeket emelnek és kiválóan fenn is tartják azokat, amelyek remek teret biztosítanak a szolgálathoz.

„Mire hív bennünket Isten a ránk bízott erőforrásokkal?”

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Hogyan magyarázunk két teljesen világos bibliai tanítást: a hit általi megigazulást és a munkavégzés arányában kapott jutalmat? Hogyan találhatunk összhangot e két gondolat között? Beszélgessünk erről az osztályban!

2) Tanuljuk, hogy megelégedettek legyünk azzal, amink most van. Ez miért nem jelenti azt, hogy ne törekedhetnénk jobb anyagi helyzet elérésére? Azaz, miért nem állnak feltétlenül ellentétben egymással ezek a szándékok?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: