AMIKOR SENKI NEM ADHAT ÉS NEM VEHET

A Biblia fájdalmas képet fest a Jézus második eljövetele előtti világról. Dániel beszél arról, hogy „nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt mindmáig, amióta népek vannak” (Dán 12:1, ÚRK). Figyelembe véve, hogy milyen nehéz idők voltak már a múltban, bizonyára igen rossz az, amire itt utal. A jelenések könyve szintén arra mutat, hogy nehéz idők állnak be Krisztus visszatérése előtt.

Olvassuk el Jel 13:11-17 szakaszát! Az anyagi kérdések hogyan illeszkednek a végidei üldözés képébe?

Nem adhatunk és nem vehetünk? Az életünknek mekkora része forog ma az adás-vétel körül? Egy bizonyos értelemben a munkánk is azt jelenti, hogy eladjuk az időnket, a képességeinket és a javainkat azoknak, akik meg akarják venni. Ha nem adhatunk és nem vehetünk, akkor nem is tudunk részt venni a társadalom életében. Elképesztő nyomás nehezedik azokra, akik hűségesek maradnak. Sőt, minél több az ember pénze, annál nagyobb az érdekeltsége a világban, legalábbis az anyagi javakat tekintve, így bizonyára nagyobb is lesz a nyomás a világhoz való igazodásra. Hogyan készülhetünk fel erre? Most azt úgy tehetjük, hogy nem vagyunk a pénzünk és a világ dolgainak a rabszolgái. Ha most nem kötődünk azokhoz, akkor abban az időben sem kötnek majd annyira, amikor le kell mondanunk róluk ahhoz, hogy hűségesek maradhassunk.

Olvassuk el 5Móz 14:22 versét és a 23. vers utolsó részét is! Mit kellett Isten népének tennie minden évben a terméssel? Miért kérhette ezt az Úr tőlük?

Isten Mózesen keresztül elmagyarázta: azért is rendelte el a tizedfizetési rendszert, „hogy tanuljad félni az Urat, a te Istenedet minden időben” (5Móz 14:23). Zsolt 31:20 versének költői párhuzamában azt is látjuk, hogy az istenfélelem rokonértelmű a bizalommal.

„Mily bőséges a te jóságod, amelyet a téged félőknek tartogatsz, és részelteted benne a hozzád menekülőket az emberek fiai előtt” (ÚRK).

Ezek a párhuzamos sorok azt mutatják, hogy az Úr félelme a belé vetett bizalmat jelenti. Tehát az értelmezésünk szerint Isten azért rendelte el a tizedfizetés rendszerét, hogy megvédjen az önzéstől és a benne való bizalomra bátorítson, mert Ő gondoskodni fog rólunk. A hűséges tizedfizetés ugyanakkor nem garantálja, hogy az ember végig hűséges marad, de aki nem fizeti hűségesen a tizedet, minden bizonnyal a kudarcra készíti fel magát.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: