ISTENBEN BÍZZUNK, NE A SAJÁT ERŐFORRÁSAINKBAN!

Dávid király bölcsebb is lehetett volna. A legjobb barátja, Jonatán tapasztalatából tudnia kellett volna, hogy nem számít, sok vagy kevés katonája van-e. Ugyanis ha szövetséges kapcsolatban állunk Istennel, Ő képes győzelemre vezetni. A Biblia feljegyzi 1Sám 14:1-23 részében, hogy Saul fia, Jonatán és a fegyverhordozója a filiszteusok egy teljes helyőrségét legyőzte – az Úr segítségével. Amikor azonban Dávid király nagy nehézségbe került, ennek – és Isten népe történelmében sok más tapasztalatnak – ellenére engedett Sátán kísértésének, és a saját erejében és találékonyságában kezdett bízni.

Olvassuk el 1Krón 21:1-14 részét! Miért döntött Dávid úgy, hogy megszámlálja Izrael népét és a seregét? Miért tiltakozott ez ellen Joáb, a hadsereg parancsnoka?

Figyeljük meg, hogy a katonák megszámlálása Sátán ötlete volt! Megkísértette Dávidot, hogy a saját erejében bízzon és ne Isten gondviselésétől tegye függővé a védelmét. Joáb, Izrael seregeinek parancsnoka igyekezett lebeszélni Dávidot arról, hogy megszámlálja Izraelt, mert már látta, hogyan munkálkodik Isten az országért. A király viszont ragaszkodott hozzá, hogy végrehajtsák a népszámlálást. A tette veszedelembe sodorta a nemzetet, ahogy az a szövegből is kiderül.

Soha senki nem bízott hiába Istenben. Természetesen jól készítsük fel magunkat, amikor az Úrért vonulunk csatába! Készüljünk fel alaposan! Van egy idézet, amit Cromwell Olivérnek (1599-1658), a brit hadvezérnek tulajdonítanak. Csata előtt mondta a seregének: „Bízzál Istenben, és tartsd szárazon a puskaport!” Más szóval, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, de végső soron tartsuk észben, hogy egyedül Isten adhat győzelmet!

Az adott helyzetünkben nagy lehet a kísértés, hogy a kormányokban vagy a bankszámlánkban bízzunk. Ám amikor a Bibliában említett válságok közepette az emberek Istenbe vetették a bizalmukat, Ő megjutalmazta a hitüket és gondot viselt róluk.

Használjuk ki a mostani időt arra, hogy rendezzük a kapcsolatunkat az Úrral, kerüljünk ki az adósságból és nagylelkűen kezeljük azt, amit kaptunk!

Hogyan tarthatunk helyes egyensúlyt aközött, hogy megtesszük, ami módunkban áll, ugyanakkor minden tekintetben bízunk az Úrban, például az anyagi biztonság kérdésében is?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: