TEGYÜK ISTENT AZ ELSŐ HELYRE!

Olvassuk el 2Krón 20:1-22 szakaszát! Milyen fontos lelki alapelveket szűrhetünk le ebből a történetből önmagunkra nézve, bármilyen küzdelmek között is legyünk?

Jósafát uralkodása vége felé Júdát támadás érte. A király bátor és vitéz ember volt. Éveken át fejlesztette a seregét és megerősítette a városait, így kész volt szembeszállni szinte bármilyen ellenféllel. Ám a válság idején nem a saját erejében, hanem Isten hatalmában bízott. Az Urat kereste és országos böjtöt hirdetett. Az emberek a templom udvarán gyűltek össze, ahogy Salamon is megemlítette az imájában, hogy úgy tegyenek, ha veszéllyel találják magukat szemben. Júdában minden férfi az Úr elé állt a feleségével és a gyermekeivel. Azért imádkoztak, hogy Isten keltsen zavart az ellenségeik között és dicsőítse meg a nevét. Majd a király elmondta: „Mert nincsen mibennünk erő e nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak tereád néznek a mi szemeink” (2Krón 20:12).

Miután Istenre bízták magukat ebben a helyzetben, az Úr Lelke szállt Isten emberére, aki azt mondta: „Ne féljetek és ne rettegjetek e nagy sokaságtól, mert nem ti harcoltok velük, hanem Isten… Nem is kell nektek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és meglátjátok, hogyan szabadít meg titeket az Úr” (2Krón 20:15-17, ÚRK).

A következő nap kora reggel a király összehívta az embereket. A léviták kórusa állt elől, hogy Istent dicsőítsék énekben. Jósafát buzdította a népet: „Bízzatok az Úrban a ti Istenetekben, és megerősíttettek; bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek” (2Krón 20:20). Majd a kórus énekelni kezdett, az ellenségeik pedig egymásnak estek, senki „sem menekült meg” (2Krón 20:24) közülük. A júdabeli férfiaknak három napba telt csak az, hogy összegyűjtsék a hadizsákmányt, aztán a negyedik nap énekelve tértek vissza Jeruzsálembe.

Természetesen ugyanaz az Isten szabadította meg őket, akit mi is szeretünk és imádunk, a hatalma pedig ma is éppen olyan nagy, mint annak idején volt. Most arra hív bennünket is az Úr, hogy bízzunk benne és vezetésében.

Olvassuk el 2Krón 20:20 versét! Hetednapi adventistaként milyen különleges jelentőséget tulajdonítsunk ennek a bibliaversnek?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: