Gazdálkodni nehéz időkben

SZOMBAT DÉLUTÁN

1Krónika 21:1-14; 2Krónika 20:1-22; 2Péter 3:3-12; 1János 2:15-17;

Jelenések 13:11-17

„Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásaidat! És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem” (Zsolt 50:14-15).

Időnként úgy tűnik, mintha a világ megtébolyult volna: háborúk, vérontás, bűnözés, erkölcstelenség, természeti csapások, világjárványok, gazdasági bizonytalanság, korrupt politika és így tovább. Az egyes emberek és a családok erős késztetést éreznek arra, hogy először a saját megélhetésükre összpontosítsanak. Ennek megfelelően sokan biztonságot keresnek a bizonytalan időkben, ami természetesen érthető.

Az élet nehézségei rengeteg figyelmet igényelnek tőlünk naponta. Adósságot kell törlesztenünk, gyereket kell nevelnünk és fenn kell tartanunk az otthonunkat. Mindehhez idő és megfontolás kell. Természetesen szükségünk van ruhára, ételre és lakásra. Jézus ezekről az alapvető létszükségletekről beszélt hegyi beszédében, majd kijelentette: „Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek” (Mt 6:32-33).

Nehéz időkben mindennél jobban meg kell tanulnunk az Úrra támaszkodni! Van ezzel kapcsolatban néhány, bibliai elveken alapuló konkrét lépés, amit követnünk kell.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: