JÓTÉKONYKODÁS A HALÁLOS ÁGYON

Milyen elveket emelhetünk ki a következő igeszakaszokból a pénzgazdálkodással kapcsolatban?

Péld 30:8 

Préd 5:10 

2Kor 4:18 

1Tim 6:17 

A pénznek óriási hatása lehet az emberekre, és sokak romlását okozza. Ki ne hallotta volna már, egyesek milyen szörnyű dolgokat követtek el a pénz miatt – akkor is, amikor már eleve sok volt nekik?

Csakhogy ennek nem kell így lennie. Isten hatalma által képesek lehetünk felülkerekedni az ellenségnek azon a kísérletén, hogy az áldásunkra szánt dolgot (anyagi tulajdont) átokká tegye.

A jó sáfárság körébe beletartozik, hogy előre tervezünk, gondolva a halálra. Az ember kísértést érezhet rá, hogy azonnal elkezdjen vagyont felhalmozni. Némelyek ezt azzal igazolják, hogy „Mindent elajándékozhatok majd akkor, amikor meghalok.” Bár ez kedvezőbb, mintha az egészet azonnal elszórnák, azért ennél jobban is lehet, sőt kell is dönteni.

„Láttam, hogy sokan visszatartják a támogatást Isten ügyétől az életük során. Azzal csitítgatják a lelkiismeretüket, hogy majd a haláluk idején nagylelkűek lesznek. Szinte nem merik gyakorolni a hitüket, nem mernek bízni az Úrban, ezért nem adakoznak még életükben. Krisztus nem azt kívánja, hogy a követői a halálos ágyukon jótékonykodjanak, az nem jelenthet mentséget az élők önzésére. Inkább a halálnak, nem pedig Isten ügyére adnak, akik az utolsó pillanatig ragaszkodnak a vagyonukhoz. Állandóan történnek veszteségek. Bankok csődbe mennek és a vagyon számtalan módon elveszhet. Sokan akarnak tenni valamit, de csak halogatják a dolgot, Sátán pedig igyekszik megakadályozni, hogy a pénz végül a kincstárba kerüljön. Elvész, mielőtt visszakerülhetne Istenhez, az ördög pedig ujjong emiatt” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 5. köt. 154. o.).

Miért legyünk különösen körültekintőek, hogy milyen indokokra hivatkozunk az anyagi áldásaink használatát illetően?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: