KEZDJÜK A SZEMÉLYES SZÜKSÉGLETEKKEL!

Az ószövetségi időkben az izraeliták többsége vagy földműves, vagy pásztor volt. Így az Úr a földművelés körébe tartozó szóhasználattal fejezte ki egyes ígéreteit. Péld 3:9-10 szakaszában Isten azt mondja, hogy ha az anyagiakban hűségesek vagyunk hozzá, akkor „megtelnek a te csűreid elégséggel”. Valószínűleg ma a legtöbb kereszténynek nincs csűrje. Tehát ezt úgy értelmezzük, hogy az Úr megáldja a munkánkat vagy a vállalkozásunkat, ha készek vagyunk követni Őt és engedelmeskedni neki.

Olvassuk el Péld 27:23-27 részét! Hogyan alkalmaznánk ma a keresztényi életre azt, hogy „Szorgalmasan megismerd a te juhaid külsejét”?

A Biblia óva inti a gazdagokat a szegények eltiprásától vagy a kapzsiságtól, de sosem kárhoztatja azt, ha az ember pénzt akar keresni, feltéve, ha nem csalással vagy mások elnyomása árán igyekszik azt megszerezni. A példabeszédek könyvéből vett mai igeszakasz éppen arra utal, hogy legyünk szorgalmasnak az anyagiakat tekintve, mert biztosítanunk kell a megélhetést magunk és a családunk számára. Lesz „elég kecsketejed, hogy táplálkozhass te, házad népe és szolgálóleányaid” (Péld 27:27, ÚRK).

Hogyan mondanánk el másképpen a mai napi bibliaszöveget? Talán ezt javasolhatnánk: „Vizsgáld meg a költségvetésedet és állapítsd meg az ügyeid állapotát!” Vagy „Készíts vagyonmérleget, lásd tisztán az adósság és a saját tőke arányát!” A munkás éveink során jól tesszük, ha időről időre átnézzük a végrendeletünket vagy egyéb okiratokat, illetve a meglévő vagyontárgyainkat, és amennyiben szükséges, frissítsük az iratokat. A végrendeleteket és a letéteket általában a vagyontervezési folyamat elején készítik el, így készülve fel az idő előtti halálesetre, vagy arra, ha egészségügyi ok miatt nem tudnának dönteni arról, hová kerüljön a hagyaték. Előre meg kell tervezni, mi történjen az ember vagyonával akkor, amikor az már nem az övé. Röviden, az Isten áldásai fölötti jó sáfárságba nemcsak az tartozik bele, ami az életünk során történik, hanem az is, ami utánunk jön – mert hacsak még az életünkben nem tér vissza az Úr, akkor egy nap már nem leszünk itt, az anyagi javainkat pedig hátrahagyjuk, akár kevésről, akár többről legyen szó. Így most ránk hárul, hogy előre gondoskodjunk arról, amivel Isten megáldott bennünket. Az is áldás lehet mások számára és szolgálhatja Isten műve előmenetelét.

„Mert nem örökkévaló a gazdagság” (Péld 27:24). Miért fontos mindig észben tartani ezt a gondolatot?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: