TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Nem Ákán volt az egyetlen, aki ezüstöt és aranyat vitt vissza Izrael táborába Jerikó bevétele után. Józsué azt mondta a férfiaknak, hogy hordják vissza az ezüstöt, aranyat, illetve a réz- és vasedényeket Isten házának kincstárába (Józs 6:19, 24). Minden egyebet elégettek. Viszont Ákán volt az egyetlen, aki megtartott magának valamit. „Izrael milliói közül csak egy ember volt, aki az ítélet és győzelem eme ünnepélyes órájában át merte hágni Isten parancsolatát. Sineár drága köntösének láttára felébredt Ákán kapzsisága. Még akkor is, amikor emiatt szembe került a halállal »jó babiloni köntösnek« nevezte azt (Józs 7:21). Egyik bűnt követi a másik. Eltulajdonította az Úr kincstárának szentelt aranyat és ezüstöt – és meglopta Istent Kánaán földjének első gyümölcséből” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 462. o.).

Pál felsorolja az utolsó idők jeleit, amelyek közül első kettő a pénzhez, illetve a javakhoz való hozzáállással kapcsolatos. „Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók [kapzsik]” (2Tim 3:1-2). Az önzés és a pénz szeretete lesz az emberiség meghatározó jellemzője az utolsó napokban – a mi korunkban.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Olvassuk el 1Tim 6:6-10 szakaszát: „De valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába és sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek csak pusztulásba és romlásba döntik az embereket. Mert minden rossznak gyökere a pénz szeretete, amely után sóvárogva némelyek eltévelyedtek a hittől, és sok gyötrelmet szereznek maguknak” (ÚRK). Milyen példákat ismerünk arra, amikor egyesek a pénz szeretete miatt sok gyötrelmet szereztek maguknak (illetve másoknak is)? Beszélgessünk erről az osztályban! Ugye milyen sok a példa erre? Szükségünk van a pénzre a megélhetéshez, ugyanakkor nem szabad beleesnünk abba a csapdába, amitől itt Pál óvott. Hogyan találhatjuk meg a helyes egyensúlyt?

2) A pénzen kívül még mi másra terjedhet ki a kívánság?

3) Mi a különbség a jogos vágy, illetve a kívánság bűne között? Mikor válik bűnné a kívánság?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: