ANÁNIÁS ÉS SZAFIRA

Izgalmas lehetett akkoriban az egyházhoz tartozni. A Szentlélek pünkösdi kiáradása után az apostolok nagy erővel hirdették az evangéliumot, majd ezrek csatlakoztak a közösséghez.

„Miután könyörögtek, megrendült az a hely, ahol összejöttek, és beteltek mindnyájan Szentlélekkel, és az Isten igéjét bátran hirdették. A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy volt, és vagyonából senki semmit nem mondott magáénak, hanem mindenük közös volt” (ApCsel 4:31-32, ÚRK).

Micsoda előjog volt Anániás és Szafira számára, hogy részei lehettek a korai egyháznak, figyelhették, amint növekszik, tanúi voltak a Szentlélek szemmel látható munkájának! „Nem volt közöttük egyetlen szűkölködő sem, mert akiknek földjük vagy házuk volt, eladták, és az eladottak árát elhozták és letették az apostolok lábához, amelyet aztán elosztottak a többiek között, kinek-kinek szüksége szerint” (ApCsel 4:34-35, ÚRK).

Anániás és Szafira egészen az események hatása alá került, ők is a részesei akartak lenni ennek. Elhatározták, hogy eladnak egy birtokot és hozzájárulnak az egyház előmeneteléhez. Eddig minden rendben is volt.

Olvassuk el ApCsel 5:1-11 részét! Vajon mi a rosszabb: visszatartani valamennyit az összegből, vagy hazudni azzal kapcsolatban? Miért lett ilyen szigorú az ítélet?

Eleinte úgy tűnt, hogy őszintén támogatni akarták a munkát. „Később Anániás és Szafira megszomorították a Szentlelket, mert engedtek a kapzsiságnak. Ígéretüket megbánták és csakhamar eloszlott annak az áldásnak éltető befolyása, amely szívüket hő vággyal töltötte el, hogy Krisztus ügyéért nagy dolgot tegyenek” (Ellen G. White: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó, 48. o.). Más szóval, bár jó szándékkal indultak, a kapzsiságuk miatt álarcot öltöttek, másnak tettették magukat, mint akik valójában voltak.

„Erre nagy félelem támadt az egész gyülekezetben és mindazokban, akik ezt hallották” (ApCsel 5:11, ÚRK). Az eset után az emberek bizonyára jobban odafigyeltek a tizedük befizetésére. Ám ez a szomorú történet nem azért szerepel a Bibliában, hogy a hűséges tizedfizetésre intsen bennünket. Hová vezethet tehát a kívánság? Mit tanít ez a történet ezzel kapcsolatban?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: