JÚDÁS SZÍVE

A Biblia egyik legtragikusabb története Iskáriótes Júdásé. Olyan kiváltságban volt része, ami a világon csak tizenegy másik embernek adatott meg: mindig Jézus társaságában lehetett, magától a Mestertől tanulhatott örök­érvényű igazságokat. Milyen szomorú, hogy amint tudjuk, ő örökre elveszett, miközben mások, akiknek közel sem volt annyi lehetősége, mint neki, üdvözülni fognak!

Mi történt? A választ egy szóban találjuk: kapzsiság, vagyis a szíve vágya.

Olvassuk el Jn 12:1-8 szakaszát! Mit tett Mária, amivel akkora feltűnést keltett? Hogyan reagált Júdás? Miért? Mit felelt Krisztus?

Az Üdvözítő szelíden megdorgálta Júdást a kapzsiságból fakadó megjegyzése miatt, erre ő távozott a lakomáról. Egyenesen a főpap palotájába ment, ahol Jézus ellenségei gyülekeztek. Sokkal kevesebbért kész volt a kezükbe adni Jézust, mint amennyit Mária ajándéka ért (lásd Mt 26:14-16).

Mi történt Júdással? Annyi nagyszerű lehetőséget, ritka kiváltságot kapott! Miért tett mégis ilyen rossz dolgot? Ellen G. White szerint „Júdás megszerette a Nagy Tanítót és szeretett volna vele lenni. Megvolt benne a vágy arra, hogy jelleme és élete megváltozzon, és azt remélte, hogy Krisztussal való kapcsolata révén megtapasztalhatja majd ezt. Az Üdvözítő nem utasította vissza Júdás közeledését. Helyet adott neki a tizenkettő között. Megajándékozta őt hatalommal, hogy betegeket tudjon gyógyítani és démonokat tudjon kiűzni. Júdás azonban nem jutott el addig a pontig, hogy teljesen alárendelje magát Krisztusnak” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 620. o.).

Végső soron mindannyiunknak vannak jellemhibáink, amelyeket legyőzhetünk, ha engedünk Isten bennünk munkálkodó hatalmának. Júdás viszont nem adta át teljesen magát Krisztusnak, így a hatalmába kerítette a kapzsiság bűne, aminek tragikus végkimenetele lett, pedig Krisztus erejével felülkerekedhetett volna azon. Ki az közülünk, aki ilyen vagy olyan téren ne küzdene a kívánsággal? Ebben az esetben Júdás a pénzt kívánta, és a szívbéli bűne, a kívánság lopásra késztette (Jn 12:6), végül pedig amiatt árulta el Jézust.

Félelmetes tanulság ez mindannyiunk számára azzal kapcsolatban, hogy mennyire veszélyes lehet a kívánság! Ami kis dolognak tűnik, egyszerű szívbéli vágyként indul, végül katasztrófához és örök kárhozathoz vezethet.


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: