ELÁTKOZOTT DOLOG A TÁBORBAN

Izrael történelmének egyik legnagyszerűbb időszaka volt, amikor negyven évnyi pusztai vándorlás után végre beléphettek az ígéret földjére. Izrael népe hatalmas csoda folytán az áradás időszakában száraz lábbal kelt át a Jordán-folyó medrén. Ez az átkelés olyan hatásos volt, hogy Kánaán pogány királyainak a szíve „megolvadt”, nem volt merszük harcolni (Józs 5:1).

Kánaán meghódításakor az első igazi kihívást Jerikót fallal körülvett és megerősített városának bevétele jelentette. Senki nem tudta, hogyan lehet legyőzni Jerikót, még Józsué sem. Isten azonban Józsué imájára válaszul bemutatta a tervet, hogyan rombolhatják le a várost, amit végre is hajtottak. Ám ezután kifejezetten rosszul alakultak a dolgok.

Olvassuk el Józsué könyve 7. fejezetét! Mi történt a jerikói nagy győzelem után? Milyen tanulságot szűrjünk le ebből a történetből magunkra nézve?

Ákán bevallotta tettét, amikor megvádolták, és elmondta, hogy „megkívántam ezeket”. Az a héber szó („hmad”), aminek a fordítása „megkívántam”, a Bibliában másutt kifejezetten pozitív értelemben fordul elő. Ugyanezt találjuk példának okáért Dán 9:23 versében, amikor Gábriel azt mondta Dánielnek, hogy „kedves vagy”.

Ebben az esetben azonban a hmad jelentése rosszra mutatott. Ákán szembement az egyértelmű paranccsal, ami az elfoglalt városokban megtiltotta a fosztogatást (Józs 6:18-19), és így szégyent hozott az egész nemzetre. Ráadásul az Ainál elszenvedett vereség után Józsué aggódni kezdett: „Ha meghallják a kananeusok és e földnek minden lakói, és ellenünk fordulnak, és kiirtják nevünket e földről: mit cselekszel majd a te nagy nevedért” (Józs 7:9)? Más szóval, az Úr arra akarta felhasználni az óriási győzelmeket, hogy a környező népek tudtára adja, mekkora hatalma van és a népéért munkálkodik. A hódításukkal (másképpen) kellett bizonyítaniuk a népek előtt Jahve erejét. Az Ainál történt fiaskó után azonban kudarcot vallott ez a bizonyságtétel, és még emberi életet is vesztettek.

Gondoljunk bele, hogy Ákán milyen egyszerűen igazolhatta magában a tetteit! Valójában a többi zsákmányhoz képest ez annyira kevés! Senkinek nem fog feltűnni. Mégis, kinek árthat? Mellesleg a családomnak is szüksége van a pénzre. Hogyan védhetjük meg magunkat az efféle veszélyes mentegetőzéstől?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: