MI AZ EREDENDŐ BŰN?

Természetes módon gyakran felvetődik a kérdés, hogy miként ütötte fel a fejét a bűn Isten világegyetemében. Valamennyire értjük. A lényege a kapzsiság. Valószínűleg tehát igazából ez az eredendő bűn.

Olvassuk el Ézs 14:12-14 szakaszát! Milyen utalást találunk itt Lucifer bűnbeesésére? Mi volt a kapzsiság szerepe ebben a folyamatban?

„Nem volt megelégedve rangjával, pedig nagyobb megbecsülésben részesült, mint a mennyei sereg többi tagja. Merészen magának igényelte azt a hódolatot, amely egyedül a Teremtőt illette meg. Nem arra tanította a teremtett lényeket, hogy mindenekfelett Istent szeressék és neki engedelmeskedjenek. Szolgálatukat és hűségüket inkább magának akarta biztosítani. Megkívánta azt a dicsőséget, amellyel a végtelen Atya a Fiát ruházta fel; ez az angyalfejedelem arra a hatalomra pályázott, amelyre egyedül Krisztusnak volt joga” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 9. o.).

Olvassuk el Ef 5:5 és Kol 3:5 verseit! Pál szerint mivel egyenlő a kapzsiság? Miért?

Milyen érdekes, hogy az apostol kétszer is egyenértékűnek nevezi a kapzsiságot a bálványimádással. Az a bálványimádás, amikor Isten, a Teremtő helyett az ember mást, egy teremtett lényt vagy dolgot tisztel, annak szenteli az életét (Róm 1:25). Lehetséges tehát, hogy a kapzsiság azt jelenti: az ember olyasmit akar megszerezni, ami nem való neki, de annyira áhítozik rá, hogy szívében csak a vágyára összpontosít, nem az Úrra?

Lucifer eleinte kétségkívül nem tudta, hová vezetik majd helytelen vágyai. Ugyanez megeshet velünk is. A „Ne kívánd!” parancsolat az egyetlen, ami kizárólag a gondolatokra vonatkozik, és megakadályozhatja, hogy olyasmit tegyünk, ami más parancsolatok áthágásához vezetne (lásd például 2Sámuel 11. fejezetét).

Olvassuk el 1Tim 6:6-7 verseit! Hogyan védhetjük meg magunkat a kívánságtól, ha arra összpontosítunk, amit itt Pál írt?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: