Óvakodjunk a kapzsiságtól!

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETITANULMÁNYUNK: Józsué 7; Ézsaiás 14:12-14; János 12:1-8;

Apostolok cselekedetei 5:1-11; 1Korinthus 10:13; Efezus 5:5

„Vigyázzatok, őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az ember élete” (Lk 12:15, ÚRK).

A kapzsiság meghatározása az, hogy olyan vagyon vagy birtok utáni féktelen vágyakozás, ami más tulajdona. Ez nem kis dolog, méghozzá annyira nem, hogy ott van közvetlenül a hazugság, a lopás és a gyilkosság mellett. Olyan veszélyes, hogy Isten úgy döntött, belefoglalja nagy erkölcsi törvényébe: „Ne kívánd a te felebarátodnak házát. Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgálóleányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé” (2Móz 20:17).

A kapzsiságot gyakran sorolják azok közé a förtelmes bűnök közé, amelyek kizárhatják az embert Isten országából. „Vagy nem tudjátok, hogy az igazságtalanok nem fogják örökölni Istennek országát? Ne tévelyegjetek! Mert sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalankodók, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem szitkozódók, sem rablók nem fogják örökölni Isten országát” (1Kor 6:9-10, ÚRK).

A kapzsiság ott van a zsarolás, a bálványimádás, a paráznaság és a házasságtörés mellett? Ezt mondja az igeszöveg. Ezen a héten néhány olyan példát vizsgálunk meg, amelyek bemutatják, mennyire rossz is valójában, illetve mit tehetünk azért, hogy felülkerekedjünk rajta!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: