TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Egyetlen üzleti terv vagy életpálya sem lehet teljes egész, ha csak a földi élet rövid szakaszát foglalja magába és nem veszi számításba a végtelen jövőt… Senki sem gyűjthet kincseket a mennyben anélkül, hogy ne tapasztalná meg, miként gazdagodik és nemesedik az élete már itt a földön is” (Ellen G. White: Nevelés. Budapest, 2015, Advent Kiadó, 125-126. o.).

„A becsületes üzletvezetés és a valódi siker alapja annak elismerése, hogy mindennek Isten a tulajdonosa. A mindenség Teremtője az eredeti tulajdonos. Mindnyájan az Ő sáfárai vagyunk. Mindent, amink van, Ő bízott ránk, hogy az Ő irányítása alapján használjuk” (i. m. 119-120. o.).

Sokszor azt gondoljuk, csupán annyi a dolgunk, hogy bevételt biztosítunk a családnak, mert akkora a nyomás rajtunk ezen a téren. Ám keresztényként feladatunk van a nagy misszióparanccsal kapcsolatban is, amit Jézus minden tanítványának meghagyott. Ellen G. White ezt írta, miután idézte Mk 16:15 felszólítását: „Nem mindnyájan leszünk lelkészek vagy misszionáriusok szó szerinti értelemben, de mindnyájan munkatársai lehetünk, hogy elvigyük a róla szóló örömhírt embertársainknak. A parancs mindenkinek szól: nagyoknak és kicsiknek, tanultaknak és tudatlanoknak, időseknek és fiataloknak egyaránt” (i. m. 233. o.).

„Nagyon figyelmesen kell követnünk Istennek az életünkre vonatkozó tervét. Végezzük a lehető legpontosabban az éppen ránk váró feladatot, bízzuk rá útjainkat az Úrra és vegyük észre gondviselésének jeleit! Ezek azok az alapelvek, amelyek biztosan vezetnek a pályaválasztással kapcsolatos döntésben” (i. m. 236. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Hogyan határozzuk meg keresztényként, hogy milyen a „sikeres” élet? Miben tér el a világi meghatározás és (ideális esetben) a miénk? Vegyük például Keresztelő Jánost! Mit mondanánk az ő életéről, ami egy gonosz nő kívánságára olyan méltatlan véget ért a börtönben? Sikeresnek tartjuk? Indokoljuk meg a válaszunkat!

2) Mivel magyarázzuk, hogy sok „sikeres” ember egyáltalán nem követi a Biblia gazdálkodással vagy általánosságban véve az élettel kapcsolatos elveit? És mi van azokkal, akik próbálják ugyan a bibliai elveket követni, de nem sikerül nekik? Talán megbetegszenek vagy katasztrófa sújtja őket. Mit gondoljunk az ilyen helyzetekről?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: