DOLGOZZUNK BECSÜLETTEL!

A „sikeres” élet következő szakasza – az utolsó – a legélvezetesebb lehet, amennyiben a korábbi évek döntései bölcsek voltak és váratlan körülmények nem tettek tönkre mindent. Ideális esetben a szülők független felnőttekké nevelték a gyerekeiket, kifizették az utolsó törlesztőrészletet is a házra, tudnak közlekedni, nincsenek további tartozásaik és elegendő a bevételük egy idősebb család szükségleteire. Isten arra szólítja az övéit, hogy magasra helyezzék a mércét a munkában és az életben. Az Úr szívünkbe írt törvénye legyen a zsinórmérték a számunkra (lásd Jer 31:33), ami tükröződjön a jellemünkben is! Miközben egyre inkább szétbomlik a társadalom és felhígítják, semmibe veszik a keresztény tanításokat, még nagyobb jelentősége lesz annak, hogy a keresztények kifogástalan módon éljenek és dolgozzanak. A Biblia azt mondja, hogy „Kívánatosabb a jó hírnév a nagy gazdagságnál; jobb a kedvesség az ezüstnél és aranynál” (Péld 22:1, ÚRK). A Biblia feljegyez eseteket, amikor munkáltatók felismerték, hogy istenfélő alkalmazottjuk miatt kaptak áldást. Amikor Jákób el akart költözni az apósától, Lábántól, hogy visszatérjen a szülőföldjére, a családjához, Lábán a következőképpen igyekezett maradásra bírni: „Bárcsak kedvet találtam volna a szemedben! Úgy sejtem, hogy érted áldott meg engem az Úr” (1Móz 30:27, ÚRK). Amikor pedig Józsefet eladták rabszolgának Egyiptomban, a gazdája, Potifár hasonló megfigyelést tett a munkájával kapcsolatban, és meg is jutalmazta.

Olvassuk el 1Móz 39:2-5 szakaszát! Az igeszakasz nem árulja el pontosan, mit tehetett József, ami miatt kedvességet talált a gazdája szemében. Vajon mi lehetett az?

„Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére míveljetek” (1Kor 10:31). Tehát legyen szó akár a munkánkról, a pénzkezelésünkről vagy bármi másról, mindent az Úr dicsőségére kell tennünk! Ő az, aki tudást és erőt ad nekünk, amivel sikeresek lehetünk az életben. „Oh Uram, tied a nagyság, hatalom, dicsőség, örökkévalóság és méltóság, sőt minden, valami a mennyben és a földön van, tied! Tied, oh Uram, az ország, te magasztalod fel magadat, hogy légy minden fejedelmek felett! A gazdagság és a dicsőség mind tetőled vannak, és te uralkodol mindeneken; a te kezedben van mind az erősség és mind a birodalom; a te kezedben van mindeneknek felmagasztaltatása és megerősíttetése” (1Krón 29:11-12).

Milyen elveket követünk nemcsak a munkában, hanem általában az életben? Min kell változtatnunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: