FONTOSSÁGI SORREND

Olvassuk el Préd 12:3 versét! Milyen üzenetet találunk itt?

Amint felnőtté érünk, azon kezdünk el gondolkozni, hogyan fogjuk biztosítani az alapvető szükségleteinket: az ételt, a ruházatot és azt, hogy legyen fedél a fejünk felett. Maga Jézus mondta, hogy fontossági sorrendet kell felállítanunk a szükségleteink között: „Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek” (Mt 6:33). Természetesen még azoknak is van ideje helyes sáfársági döntéseket hozni, akik nem fiatalon, hanem már idősebben döntöttek Jézus mellett.

1Móz 28:20-22 verseiben láthattuk, hogy Jákób fontos döntéseket hozott meg mind lelki, mind anyagi téren. Isten úgy mutatkozott be neki látomásban, mint aki „az Úr, Ábrahámnak a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene” (1Móz 28:13). Jákób pedig megesküdött: „akkor az Úr lesz az én Istenem” (1Móz 28:21, ÚRK).

Olvassuk el 1Móz 29:9-20 verseit! Miért olyan fontos ennek a mozzanatnak az időzítése Jákób életében?

Miután Jákób lelki és anyagi természetű ígéreteket tett Istennek, az Úr Ráhelhez irányította a kútnál (lásd 1Móz 29:9-20). Fontos még a házasságkötés előtt meghozni a lelki és az életpályával kapcsolatos döntéseket. A jövendőbeli társaknak tudniuk kell, hogy „mibe lépnek bele.” Elkötelezett keresztények? Mi lesz a felek munkája? Tanár, ápoló, jogász, fizikai munkás vagy más? Milyen élet mellett kötelezik el magukat? Szintén tisztázni kell még egyéb kérdéseket is, mielőtt megházasodnának, amelyek érintik az iskolai végzettséget, az adósságot, amivel a felek a házasságba lépnek. Készen állnak ezekért felelősséget vállalni?

Olvassuk el 2Kor 6:14-15 verseit! Miért különösen fontos ez az elv a párválasztásnál? Ez persze nem biztosítja, hogy minden feltétlenül optimálisan alakul, de hogyan növelheti a jó házasság esélyét?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: