ZÁKEUS

Zákeus gazdag zsidó ember volt, aki a gyűlölt rómaiak számára hajtotta be az adót, úgy szerezte a pénzét. Emiatt utálták és „bűnösnek” nevezték, és mint más vámszedők, ő is több pénzt követelt annál, mint amennyit kellett volna.

Zákeus Jerikóban élt, ami egy nagy forgalmat lebonyolító kereskedelmi út mentén terült el. Jézus nem véletlenül találkozott vele. Zákeus a lelkében meggyőződött arról, hogy változtatnia kell az életén. Hallott már Krisztusról és látni akarta Őt. Bizonyára elterjedt a híre, hogy aznap érkezik Jerikóba a csoport, akikkel utazott, át kellett haladnia Jerikón, amikor Galileából utoljára ment Jeruzsálembe. Krisztusnak a vámszedőhöz intézett első szavai elárulják, hogy mindent tudott róla, már mielőtt belépett a városba.

Olvassuk el Lk 19:1-10 részét! Mi a különbség Zákeus és a gazdag ifjú tapasztalata között?

Bizonyos szempontból hasonlítottak egymásra. Mindketten gazdagok voltak, szerettek volna Krisztussal találkozni és vágyódtak az örök élet után. Ám a hasonlóságok listája itt véget ér.

Figyeljünk fel arra, hogy Jézus az őszinte megtérés jeleként fogadta Zákeus ajánlatát, amikor „minden vagyonomnak felét” (Lk 19:8) a szegényeknek akarta adni! Nem így felelt neki: „Ne haragudj Zákeus, de ahogy a gazdag ifjú esetében is volt, mindent vagy semmit a feltétel. A vagyonod fele egyszerűen nem elegendő!” Miért nem ezt mondta neki? Minden bizonnyal azért, mert bár Zákeus nagyon szerette a vagyonát, nem bálványozta úgy, mint a gazdag ifjú. Valójában azt sem tudjuk, Jézus mit mondott neki, mert Zákeus szólalt meg először, kijelentette, hogy a szegényeknek adja a vagyonát. Ezzel szemben Jézusnak kellett azt mondania a gazdag ifjúnak, hogy adja el mindenét, különben az a vesztét okozza. Bár Zákeusnak is tartania kellett a gazdagság veszélyeitől, ahogy minden vagyonos embernek, ő mégis jobban kezelte azt a gazdag ifjúnál.

„Amikor a gazdag ifjú főember elfordult Jézustól, a tanítványok csodálkoztak Mesterük mondásán: »Mily nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni« (Mk 10:24)! Egymástól kérdezgették: »Kicsoda üdvözülhet tehát« (Lk 18:26)? Most látták Krisztus szavait beigazolódni: »Ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél« (Lk 18:27). Láthatták, Isten kegyelme által hogyan léphet be egy gazdag ember a mennyek országába” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 466. o.).


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: