JÉZUS ÉLETE ÉS SZOLGÁLATA

Nyilvános szolgálata elején Jézus a galileai térségben található Názáretbe utazott. Ez volt az otthona, a helyiek már hallottak a munkájáról és a csodáiról. Szokása szerint elment szombaton a zsinagógába. Bár nem Ő volt az istentiszteletet vezető rabbi, neki adták Ézsaiás tekercsét, hogy olvasson fel belőle. Ézs 61:1-2 verseit olvasta fel.

Olvassuk el Lk 4:16-19 szakaszát és vessük össze Ézs 61:1-2 verseivel (lásd még Lk 7:19-23)! Miért választhatta Jézus éppen ezt az igeszakaszt? Miért tartják messiási szakasznak ezt a részt Ézsaiás próféta könyvében? Mit tár fel a Messiás munkásságával kapcsolatban?

Úgy tűnik, a vallási vezetők szem elől tévesztették azokat a próféciákat, amelyek a szenvedő Messiásról szóltak, illetve tévesen értelmezték a dicsőséges második eljövetelére előre mutatókat (ez emlékeztessen bennünket arra, hogy valójában mennyire fontos a próféciaértelmezés). A legtöbben annak a téves gondolatnak a hatása alá kerültek, miszerint a Messiás küldetése, hogy megszabadítsa Izraelt a hódítóitól és elnyomóitól, a rómaiaktól. Megdöbbentő lehetett számukra a gondolat, hogy a Messiás küldetésnyilatkozata Ézs 61:1-2 verseiben található!

A szegényeket gyakran lenézték a lelkiismeretlen hivatalnokok, mint például az adószedők, a kereskedők, de még a szomszédaik is. Elterjedt az az elképzelés, hogy a szegénység Isten átka, szerencsétlen helyzetük pedig a saját hibájukból adódott. Az ilyen hozzáállás miatt kevesen törődtek a szegényekkel és a nehéz sorsúakkal. Mégis Jézusnak a szegények iránti szeretete volt a legfőbb bizonyíték amellett, hogy Ő a Messiás. Ez abból is látszik, ahogyan Keresztelő János kérdésére válaszolt önmagát illetően (lásd Mt 11:1-6). „A Megváltó tanítványaihoz hasonlóan Keresztelő János sem értette meg Krisztus országának természetét. Várta, hogy Jézus elfoglalja Dávid trónját, s ahogy telt az idő, és a Megváltó nem igényelte a királyi hatalmat, János összezavarodott és aggódni kezdett” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 173. o.).

„Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól” (Jak 1:27). Hogyan segíthet ez a vers helyes fontossági sorrendet tartani vallási kérdésekben?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: