A legkisebbekért

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETITANULMÁNYUNK: 5Mózes 15:11; Jób 29:12-16; Ézsaiás 62:1-2;

Máté 19:16-22; Lukács 4:16-19; 19:1-10

„Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Gyertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek azt az országot, amely számotokra készíttetett a világ teremtésétől fogva” (Mt 25:34, ÚRK).

A Biblia gyakran szól a jövevényekről (akiket időnként idegeneknek nevez), az árvákról és az özvegyekről. Talán Jézus erre a csoportra utalt, amikor azt mondta: „az én legkisebb atyámfiai” (Mt 25:40).

Hogyan tudjuk ma azonosítani magunkat ezekkel az emberekkel? A bibliai idők jövevényeinek el kellett hagyniuk a szülőföldjüket, esetleg háború vagy éhínség miatt. Ma ennek az a többmillió menekült lehet a megfelelője, akik olyan körülmények miatt váltak nincstelenné, amit nem maguk idéztek elő.

Az árvák háború, baleset vagy betegség következtében veszítették el a szüleiket. Azok is ebbe a körbe tartoznak, akiknek a szülei börtönbe kerültek vagy más okból élnek távol. Rengeteg lehetőség nyílik közöttük a szolgálatra.

Az özvegyek hasonló okokból veszítették el a házastársukat, mint az árvák. Többen egyedülálló szülőként tartják el a családjukat, és nagyon jól jöhet nekik az egyház segítsége.

Amint a héten látni fogjuk, nem csak lehetőség a számunkra, hogy segítsünk a szegényeken, hiszen Isten dolgainak gondviselői vagyunk. Kövessük Jézus példáját és engedelmeskedjünk a parancsolatainak!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: