CSALÓBÓL FEJEDELEM

Jákób fiatalemberként szerette és félte Istent, mégis szövetkezett az édesanyjával, Rebekával, hogy megtévessze az édesapját és elnyerje az áldását. Ennek következtében felnőtt korában rossz útra lépett. Menekülnie kellett, nehogy utolérje a korai halál. Rebeka azt mondta neki, hogy „fuss Lábánhoz… És maradj nála egy kevés ideig, míg a te bátyád haragja elmúlik… akkor elküldök és haza hozatlak téged” (1Móz 27:43-45). Jákób végül húsz évig maradt távol, és többé nem látta az édesanyja arcát.

Olvassuk el 1Móz 32:22-31 verseit! Mi történt itt Jákóbbal? Milyen lelki tanulságokat szűrhetünk le ebből az esetből Isten kegyelméről, amit akkor is felkínál, amikor rossz döntést hozunk meg?

„Alázatosan, bűnbánattal és a saját akaratáról lemondva ez a bűnös, tévelygő halandó legyőzte a mennyei Felséget. Remegve kapaszkodott Isten ígéreteibe, és a Végtelen Szeretet szíve nem tudta elutasítani a bűnös könyörgését.

Ekkor világosan Jákób elé tárult, mi volt az a hiba, ami bűnéhez, az elsőszülöttségi jog csalás általi megszerzéséhez vezetett. Nem bízott Isten ígéreteiben, hanem a saját erőfeszítéseivel akarta elérni azt, amit Isten a maga idejében és módján valósított volna meg…

Jákób megkapta azt az áldást, amelyre lelke vágyott. Isten megbocsátotta annak a bűnét, aki a másikat kitúrta a helyéből” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 158-159. o.).

Olvassuk el 1Móz 49:29-33 szakaszát! Jákóbnak nem volt már földje Kánaánban. Ennek ellenére mit hagyott meg a fiainak a temetésével kapcsolatban? Vajon miért kérhette ezt?

A Bibliában az áll, hogy mindhárom pátriárkát ugyanabba a barlangba temették el, a feleségükkel együtt. Jákób, aki erősen bízott az Úrban, idegennek, vándornak tartotta magát ezen a földön (lásd Zsid 11:13). Noha hibákat követett el, de ő, aki nincstelenül távozott Kánaánból, gazdag emberként tért oda vissza.

A hibáink ellenére Isten még mindig megáldhat bennünket. Mennyivel jobb volna azonban már kezdettől fogva elkerülni a rossz döntéseket! Milyen válaszutak előtt állunk most? Hogyan kerülhetjük el azt, hogy rosszul válasszunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: