ÁBRÁM, A HŰSÉGESEK ATYJA

Isten felszólította Ábrámot, hogy hagyja el szülőföldjét és a családját, és menjen arra a földre, amit majd mutatni fog neki. Nem tudjuk meg a részleteket, de Ábrámnak el kellett hagynia születési helyét, ahol a fiatalkorát töltötte. Nem lehetett könnyű döntés, emiatt minden bizonnyal le kellett mondania néhány földi örömről és kényelemről.

Olvassuk el 1Móz 12:1-3 részét! Az ígéret és annak elfogadása következményeként hogyan áldotta meg Isten „a föld minden nemzetségét” (ÚRK) Ábrahámban?

Nagy dolog volt ez Ábrám és a családja számára, ami meg is változtatta az életüket. „Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és kiment, nem tudva, hova megy” (Zsid 11:8, ÚRK). „Ábrahám feltétel nélküli engedelmessége a hit egyik legcsodálatosabb bizonyítéka az egész Bibliában” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 94. o.).

A legtöbben nem állnánk készen arra, hogy elhagyjuk a szülőföldünket, azzal együtt a barátainkat és a családtagjainkat is. Ábrám viszont így tett. Megelégedett azzal, hogy ott legyen, ahová Isten küldte. Bármilyen különösnek is tűnjön a helyezt, Ábrahám, Izsák és Jákób sosem vehette birtokba azt a földet, amíg éltek – mégis hűek maradtak az Úrhoz.

Olvassuk el Zsid 11:8-13 szakaszát! Milyen időszerű üzenetet kapunk itt?

Ábrámot fejedelemként ismerték. Nagylelkűnek, bátornak, vendégszeretőnek tartották, aki a Magasságos Istent szolgálta. Példás bizonyságot tett Istenről. Az Úr kegyelméből Ábrahám örökösei vagyunk. „Úgy, amint Ábrahám is hitt Istennek, aki ezt igazságul számította be neki. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok Ábrahám fiai” (Gal 3:6-7, ÚRK). „Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai és ígéret szerint örökösök vagytok” (Gal 3:29, ÚRK).

Ábrahámnál, ahogy Noénál is azt látjuk, hogy olyan döntést hozott, ami alapvetően megváltoztatta az életét, amikor engedelmeskedett Istennek.

Olvassuk el 2Kor 4:18 versét! Milyen hatást gyakoroljon ez a vers a lelki téren hozott döntéseinkre? Hogyan követte Mózes és Ábrahám ugyanezt az elvet?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: