TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Az emlékezés mennyei könyvében feljegyzik Isten családtagjainak pénzügyi hűségét is. „A jegyzőkönyvet vezető angyal hűségesen felír minden olyan adományt, amit Istennek adtak és a kincstárba helyeztek, illetve hozzáírja azt is, hogy mire használták fel azt. Isten szeme figyelemmel kíséri az ügyére adott minden egyes fillért, ahogyan az adakozó készségét vagy vonakodását is. A tetteik szerint jutalmazza meg azokat, akik önfeláldozó és megszentelt módon visszaadják neki azt, ami az Övé, ahogy azt kéri tőlük. Nem veszítik el a jutalmukat, akik őszinte lelkülettel, tekintetüket Isten dicsőségére szegezve hozzák meg az áldozatot, még akkor sem, ha az elkülönített összeget [mások] helytelenül használják fel, úgy, hogy nem éri el azt a célt, amit az adományozó szeretett volna – Isten dicsőségét és a lelkek üdvösségét” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 2. köt. 518. o.).

„Isten arra vágyik, hogy az emberek imádkozzanak és hozzanak terveket műve előmeneteléért. Ám Kornéliuszhoz hasonlóan az imát az adakozással kell egyesítenünk. Az Úr emlékezni fog az imádságainkra és adományainkra. A hit cselekedetek nélkül halott, és élő hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Miközben imádkozunk, az imádságaink beteljesüléséért mindent oda kell adnunk, amit csak tudunk, a munkánkból és a javainkból is. Isten nem feledkezik meg rólunk, ha a hitünk szerint cselekszünk. Feljegyez minden szeretetből és önmegtagadásból fakadó tettet. Olyan utat nyit majd előttünk, amelyen kimutathatjuk a hitünket a tetteinkkel” (Ellen G. White cikke, Atlantic Union Gleaner. 1903. június 17.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Hogyan jár együtt az imádkozás és az adakozás? Azaz hogyan segíthet az imádkozás megtudni azt, mikor, mennyit és milyen célra adjunk?

2) Egy jól ismert amerikai folyóirat beszámolt olyan fiatal Wall Street-i diplomásokról, akik rengeteg pénzt kerestek, mégis kifejezetten elkeseredettek és üresek voltak, telve szorongással és aggodalommal. Az egyikük, egy portfólió-menedzser mondta: „Ugyan mit számít a halálom után, hogy növekedett-e egy százalékkal a portfólióm?” Hogyan használ lelkileg az adakozónak az adakozás, még a komoly áldozatok árán adott adakozás is, ami segít megszabadulni a „gazdagság csábításától” (Mt 13:22, ÚRK)? Milyen tanulságot vonhatunk le ebből a történetből ezzel kapcsolatban?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: