KÜLÖNLEGES TERVEK: ADAKOZÁS A NAGY ÜVEGBŐL

Kutatások kimutatták, hogy az emberek vagyonának csupán kilenc százaléka folyósítható, és csak abból tudnak hirtelen adakozni. A készpénzt, csekket, megtakarítást, pénzpiaci alapot stb. tartják általában likvid tőkének, legalábbis azok, akiknek van ilyenük. A vagyonunk legtöbb részét „befektettük” ingatlanba, így az otthonunkba, az állatállományunkba (ha vidéken élünk) vagy egyéb, nem likvid eszközökbe. A likvid és a nem likvid eszközök százalékai közötti különbséget úgy is ábrázolhatjuk, hogy ezer kis pénzérmét teszünk két külön befőttesüvegbe. Tíz pénzérme jelképez minden egyes százalékot. Tehát lenne kilencven érménk egy kis üvegben, ami a likvid eszközök kilenc százalékát jelképezné, illetve kilencszáztíz érme egy nagy befőttesüvegben, ami a nem likvid eszközök kilencvenegy százalékát jelentené.

A legtöbben a kis perselyből, a likvid eszközökből adják az adományaikat vagy hozzájárulásaikat. Ez a bankszámlájukról vagy a pénztárcájukból érkezik. Ám amikor az embert kifejezetten lelkesíti valami, akkor „a nagy üvegből” ad. Sok efféle történetet találunk a Bibliában.

Olvassuk el Mk 14:3-9 és Jn 12:2-8 szakaszait! Kik voltak a fő szereplők Simon vacsoráján? Mennyit ért Mária ajándéka? Miért kente meg ekkor Jézust?

Mária ajándéka háromszáz dénárt ért – egy teljes év bevételét. Ez minden bizonnyal a „nagy üvegből” adott ajándék volt. Júdás annak az összegnek a kicsivel több, mint a harmadáért árulta el Krisztust – harminc ezüstpénz „kis üvegből” való ajándékáért (Mt 26:15). Valódi szeretetet és elköteleződést igényel az, hogy „nagy üveges” ajándékot adjunk a befektetéseinkből. Ám amikor Júdáshoz hasonlóan kapzsivá válunk, akkor szinte a semmiért eladhatjuk a lelkünket.

Barnabás munkáját és tetteit huszonnyolc alkalommal említi meg az Újszövetség. Legfőbbképpen Pál apostol útitársaként, illetve nagy misszionáriusként tartjuk őt számon. Ám mindennek az alapját az őt említő első szakaszban találjuk. ApCsel 4:36-37 verseiben az adományáról olvasunk, ami valóban „nagy üveges” adakozás volt. Milyen hatásos példa ez Krisztus szavaira: „Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is” (Mt 6:21)!

Az adományozás miért éppen olyan fontos az adakozónak, mint a kedvezményezettnek?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: