ADAKOZÁSUNK INDÍTÉKA

Azért szeretjük Istent, mert Ő előbb szeretett minket. Jézusra, nekünk adott csodálatos ajándékára válaszként adakozunk. Azt az üzenetet kapjuk, hogy „Az Úrnak nincs szüksége a mi adományainkra, nem tudjuk gazdagabbá tenni az ajándékainkkal. »Bizony tőled van minden, és azokat adtuk most neked, amiket a te kezedből kaptunk« (1Krón 29:14, ÚRK) – mondja a zsoltáros. Isten mégis engedi, hogy kifejezzük hálánkat a kegyelméért és önfeláldozással ugyanazt tegyük másokért. Egyedül így fejezhetjük ki az Úr iránti hálánkat és szeretetünket, nincs más mód rá” (Ellen G. White: Counsels on Stewardship. 18. o.).

Amikor Jézusnak adjuk a „saját” pénzünket, az tulajdonképpen erősíti az iránta és mások iránti szeretetünket. A pénz tehát kifejezetten jó erő lehet. Jézus többet beszélt a pénzről és a gazdagságról, mint bármely más témakörről. Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma minden hat verséből egy a pénzről szól. Az az evangélium jó híre, hogy Isten meg tud minket szabadítani a pénz helytelen felhasználásától és a szeretetétől.

Olvassuk el 5Móz 28:1-14 és Mt 6:31-34 szakaszait! Ezek szerint mit fog értünk megtenni Isten, ha engedelmeskedünk neki? Önzés a részünkről, ha igényt tartunk az ígéreteire?

Az adományaink azt bizonyítják, hogy készek vagyunk áldozatot hozni Istenért. Mély lelki tapasztalat lehet az, ha kifejezzük, hogy teljesen átadjuk az életünket Istennek, az Urunknak. Mondhatjuk, hogy szeretjük az Urat, de a nagylelkű adományok segítenek kimutatni (és felerősíteni) a szeretetünket.

Az adományozó bízik a személyes Istenben, aki folytonosan gondoskodik minden szükségletéről, úgy, amint azt a legjobbnak látja. Az adományaink a meggyőződésünkből fakadnak, hogy bizonyosak vagyunk a Krisztusban nyert üdvösségben. Nem azért adakozunk, hogy kiengeszteljük Istent vagy az elfogadását kérjük. Az késztet adakozásra, hogy hit által már elfogadtuk Krisztust, a kegyelem és a megváltás egyetlen és elegendő Forrását.

Olvassuk el 2Kor 9:6-7 verseit! Mit mond itt nekünk az Úr? Mit jelent az, hogy „amint eltökélte szívében”? Hogyan tanulhatunk meg jókedvűen adakozni?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: