TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Amennyiben úgy folyna be népünk tizede az Úr tárházába, ahogy annak kellene, akkor olyan áldásokban részesednénk, hogy a szent célokra szánt ajándékok és adományok megtízszereződnének, és így nyitva maradna az Isten és az emberek közötti csatorna” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 4. köt. 474. o.). Ez elképesztő állítás! Ha mind hűségesen fizetnénk a tizedet, az Úr ezer százalékra többszörözné meg adományainkat!

„Malakiás próféta könyve 3. fejezetében találjuk azt a szerződést, amit Isten az emberrel kötött. Itt az Úr meghatározza, hogyan fog nagy ajándékokat adni azoknak, akik hűségesen visszatérítik neki a tizedet és az adományokat” (Ellen G. White cikke, Review and Herald, 1901. december 17.).

„Mindannyiunknak emlékeznünk kell arra, hogy Isten velünk kapcsolatos jogai megelőznek minden egyéb követelést. Bőségesen ad nekünk, és az emberrel kötött szerződése alapján a javainak tizedét vissza kell téríteni neki. Az Úr kegyelmesen rábízta kincseit a sáfáraira, de a tizedről azt mondja: Ez az enyém. Amilyen arányban adta Isten a javait, úgy kell az embernek hűségesen visszatéríteni neki a tizedet minden tulajdonából. Maga Jézus Krisztus állapította meg ezt a rendszert” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 6. köt. 384. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Időzzünk még annál a gondolatnál, hogy a tizedfizetés gyakorlata nem az ókori Izrael idejéből ered! Hogyan világít ez rá az Isten iránti kötelezettségünk állandóságára?

2) Beszéljük meg az osztályban a hétfői rész végén feltett kérdést! Gondoljunk bele, mi lenne, ha az emberek úgy döntenének, hogy máshová küldik a tizedüket! Mi történne az egyházunkkal? Egyáltalán megmaradna az egyház? Miért problémás az a hozzáállás, miszerint „Az én tizedem olyan kevés minden máshoz képest, hogy valójában nem is számít”? Mi lenne, ha mindenki így gondolkozna?

3) Beszéljük meg, hogy mit tanultunk és tapasztaltunk eddig a tizedfizetéssel kapcsolatban! Mit taníthatunk meg másoknak erről a gyakorlatról?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: