TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„Amikor Isten népe a földi történelem bármelyik szakaszában vidáman és önként kivitelezte a rendszeres jótékonyságra [tizedfizetés], illetve az ajándékokra és adományokra vonatkozó isteni tervet, akkor azt látták, hogy jólét kíséri munkájukat, méghozzá olyan mértékben, amennyire engedelmeskedtek az előírásainak. A csűrjeik megteltek bőséggel, amikor elismerték az Úr kéréseit, az előírásai szerint jártak el és tisztelték Őt a vagyonukból. Ám amikor megcsalták az Urat a tizeddel és az adományokkal, rá kellett jönniük, hogy nemcsak Őt, hanem önmagukat is megcsalták, mert Isten olyan mértékre korlátozta le az áldásokat, amennyire ők tették azt a neki szánt adományokkal” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 3. köt. 395. o.). A Biblia nagyon nyíltan fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy egyedül hit által üdvözülünk, ez Isten kegyelmi ajándéka. Erre a kegyelemre válaszolunk az Isten parancsolatai iránti engedelmességgel. Nem érdemelhetjük ki az üdvösséget engedelmességünkkel (elvégre ha kiérdemelnénk, az nem lenne kegyelemből, lásd Róm 4:1-4). Megvizsgálva Istennek a velünk kötött kétoldalú szövetségét, mind az áldásainkat, mind a kötelességeinket megláthatjuk. Az Úr ajánlatára adott válaszunkkal befolyásoljuk azt, hogy milyen lesz a vele való kapcsolatunk, sőt nagyrészt az örök sorsunkat is. Az engedelmesség – a szeretet szolgálata és szövetsége – a tanítványság igazi jele. A hit, egyedül a hit az, ami ahelyett, hogy feloldana bennünket az engedelmesség alól, Krisztus kegyelmének részeseivé tehet bennünket, emiatt lehetünk képesek engedelmeskedni annak, amit Isten kér tőlünk.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Szokták mondani, hogy ha minden adventista hűséggel visszaadná a tizedet, az egyházunknak bőven lenne elegendő pénze arra, amit tennie kell az evangélium hirdetése érdekében. Mit teszel a tizedfizetés és az adakozás tekintetében, ami segít az egyháznak végezni azt, amire az Úr elhívta?

2) Időzzünk el annál a gondolatnál, hogy mennyire fontosak a döntéseink és a tetteink az Istennel való kapcsolatunk tekintetében! Hogyan tarthatjuk szem előtt a cselekedetek és az engedelmesség, beleértve a tizedfizetés és a jó sáfárság kérdéseit is anélkül, hogy a törvényeskedés csapdájába esnénk?

3) A keddi rész végén található kérdés arról szól, hogy akkor is jönnek nehéz idők, amikor hűségesek voltunk. Beszélgessünk erről az osztályban! Hogyan magyarázzuk, amikor ilyesmit élünk át? Hogyan kerülhetjük el a csalódást, amikor ilyen helyzetben találjuk magunkat?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: