TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

„A halálnál is erősebb az a szeretet, amellyel Isten vágyakozik földi gyermekei után. Fia feláldozásával az egész mennyet nekünk adta egyetlen ajándékban. Az Üdvözítő élete és halála, köztünk és Isten közötti közvetítése, az angyalok szolgálata, a Szentlélek esedezése és Isten mindent átható munkálkodása az elesett emberiség megváltását szolgálja” (Ellen G. White: Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely, 16. o.).

„Ha önző énünket megtagadtuk és Isten gyermekeivé lettünk, akkor Isten családjának tagjai vagyunk, és Atyánk házában minden a miénk. Isten minden kincse rendelkezésünkre áll, úgy a jelen, mint az eljövendő világé is. Az angyalok szolgálata, a Szentlélek adományai és szolgáinak munkája: minden értünk történik. Miénk a világ és mindaz, ami azt betölti, amennyiben javunkat szolgálja” (Ellen G. White: Gondolatok a Hegyibeszédről. Budapest, Élet és Egészség Kiadás, 113. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) A zsoltáros azt kérdezte az Istentől kapott csodálatos ajándékokról gondolkozva, hogy „Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményéért” (Zsolt 116:12)? Nekünk is így kell tennünk! Soroljuk fel, hogy milyen áldásokat és ajándékokat kaptunk lelkiekben és testiekben! Készüljünk arra, hogy megbeszéljük ezt az osztályban! Mennyire legyünk tehát hálásak az Úrnak?

2) Istenre úgy gondolunk, mint a Teremtőnkre, és ez helyénvaló. A Szentírás emellett viszont újból és újból azt is tanítja, hogy Ő egyben a Megtartónk is. (Lásd Jób 38:33-37; Zsolt 135:6-7; ApCsel 17:28; Kol 1:17; Zsid 1:3; 2Pt 3:7!) Egyedül az Úr hatalma tartja fenn a világegyetem galaxisait, a szívünk dobogását, azokat az erőket, amelyek összefognak minden ismert anyagot alkotó atomot. Hogyan segít ez a bibliai igazság megérteni, hogy milyen kötelezettségeink vannak Isten előtt azzal kapcsolatban, amit tőle kaptunk? Hogyan segíthet ez helyesen értékelni az életünket és annak célját?

3) Ez a tanulmány azzal foglalkozik, hogy Jézus és a megváltási terv a legnagyszerűbb ajándék, amit Istentől kaptunk. Miért van ez így? Mit tudhatnánk a magunkénak enélkül és az ezzel felkínált reménység nélkül? Egy ateista író szerint az ember pusztán „szétmálló csontokra rakódott, romlásnak induló húsdarabok összessége.” Miért volna igaza az evangélium ajándéka nélkül?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: