MENNYEI KINCS

„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják; Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is” (Mt 6:19-21). Milyen kulcsfontosságú igazságot mond itt Jézus?

Ki ne olvasta volna történetek sorát arról, hogy egyesek miként gyűjtöttek össze, majd veszítettek el hatalmas vagyont? A világ igen bizonytalan hely a háborúk, a bűnözés, az erőszak, a természeti csapások miatt. Bármi történhet és hirtelen elviheti mindazt, amiért megdolgoztunk, amit becsülettel és hűséggel megkerestünk. Majd egy szempillantás alatt eljön a halál is, a dolgaink pedig azzal amúgy is haszontalanná válnak számunkra. A Szentírás természetesen nem azt mondja, hogy baj, ha gazdagok vagyunk vagy ha nagyobb vagyont gyűjtöttünk. Ezekben a versekben Jézus arra figyelmeztet, hogy mindent a helyén kell értékelni. Viszont mit jelent kincset gyűjteni a mennyben? Azt, hogy a pénz helyett Istent és az Ő ügyét tesszük az első helyre az életünkben. Azt jelenti, hogy Isten művére, az országa előmenetelére, mások érdekében és áldására használjuk azt, amink van.

Például amikor Isten elhívta Ábrámot, azt tervezte, hogy rajta és a családján keresztül áld meg minden földi családot. „Nagy nemzetté teszlek és megáldalak, felmagasztalom nevedet, és áldás leszel. Megáldom azokat, akik téged áldanak, és megátkozom azt, aki téged átkoz. Megáldatik benned a föld minden nemzetsége” (1Móz 12:2-3, ÚRK) – mondta Ábrahámnak.

„Ekként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal” (Gal 3:9). Ugyanaz a felhívás szól nekünk is, mint neki.

„A pénznek nagy értéke van, mert sok jót lehet vele tenni. Isten gyermekeinek kezében a pénz táplálék az éhezőnek, ital a szomjazónak és ruha a mezítelennek; eszköz az elnyomottak megvédésére és a betegek gyógyítására. De a pénz csak akkor ér többet a homoknál, ha életszükségletek megteremtésére, mások áldására és Krisztus ügye előbbrevitelére használjuk fel” (Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház, 243. o.).

„Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is” (Mt 6:21). Mit mond a szívünk: hol van a kincsünk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: