ISTEN CSALÁDTAGJAINAK KÖTELESSÉGEI

Mind élvezzük azokat a lelki és földi áldásokat, ajándékokat, amelyeket Istentől kaptunk. Megnyugtató arra is gondolni, hogy a „család tagjai” lehetünk!

Olvassuk el 5Móz 6:5 és Mt 22:37 verseit! Mit jelent ez? Hogyan szerethetjük így az Urat?

Hogyan szeretheted Istent „teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből” (Mt 22:37)? A Biblia érdekes módon megadja a választ, ami pedig nem az, amire a legtöbben számítanának.

Olvassuk el 5Móz 10:12-13 és 1Jn 5:3 verseit! Mennyei Atyánk szereteten alapuló kapcsolatot akar velünk fenntartani. Hogyan felelhetünk erre megfelelő módon a Biblia szerint?

A törvény megtartásával? A parancsolatoknak való engedelmességgel? Sajnálatos módon több keresztény szemében a törvény (főként a negyedik parancsolat) iránti engedelmesség gondolata a törvényeskedéssel áll egy szinten. Állításuk szerint pedig egyszerűen annyi a dolgunk, hogy szeressük Istent, illetve úgy szeressük a felebarátainkat, mint önmagunkat. Az Úr viszont egyértelműen fogalmaz: igenis azzal fejezzük ki a szeretetünket Isten és a felebarátaink iránt, ha engedelmeskedünk a parancsolatoknak.

„Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait” (1Jn 5:3). Megszoktuk, hogy így olvassuk ezt a verset: megtartjuk az Úr parancsolatait, mivel szeretjük Őt. Ez rendben is van. Ám ezt akár így is olvashatjuk: „az az Isten szeretete”, tehát azzal ismerhetjük és tapasztalhatjuk meg Isten szeretetét, hogy megtartjuk a parancsolatait.

Mt 7:21-27 szakaszában Jézus elmondta, hogy aki hallgat Isten szavára és aszerint cselekszik, hasonlít a bölcs emberhez, aki sziklára építette a házát. A bolond a homokra épített – méghozzá rettenetes következménnyel. Rá hasonlítanak azok, akik ugyan hallották, de nem engedelmeskedtek az Úrnak. Mindketten hallották a szót, az egyik engedelmeskedett, a másik azonban nem, és ez dönt élet vagy halál között.

Gondolkodjunk el Isten szeretete és a törvényének való engedelmesség közötti kapcsolatról! Miért lehet ezzel kifejezni az Úr iránti szeretetet? Hogyan mutatja be a parancsolatok megtartása ezt a szeretetet? (Segítség: gondoljunk arra, hogy mit eredményez a törvény áthágása!)


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: