ISTEN CSALÁDJÁNAK A TAGJAI VAGYUNK

„Ezért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, Akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön” (Ef 3:14-15). Milyen képvilágot idéz fel ez az igeszakasz? Milyen reménységet találunk benne?

Jézus kijelentette a szolgálata elején: „Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved” (Mt 6:9). Később ugyanezt ismételte meg, amikor egyedül volt a tanítványaival (Lk 11:2). Tehát azt mondja nekünk, hogy így szólítsuk az Atyát: „Mi Atyánk”. Mária át akarta ölelni Jézust, amikor a feltámadás után találkozott vele. „Jézus ezt mondta neki: Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj a testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez” (Jn 20:17, RÚF).

Krisztussal egy Atyánk van, ezért Ő a testvérünk, mi pedig mind egymás testvérei vagyunk az Úrban. Jézus azért vált a földi család tagjává, hogy mi a részei lehessünk a mennyeinek. „A mennyei és a földi család egy család” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 741. o.).

Olvassuk 2Móz 3:10, 5:1 és Gal 3:26, 29 verseit! Ezek alapján hogyan viszonyul hozzánk Isten? Miért meríthetünk ebből bátorítást?

A teremtéssel ellentétes elmélet szerint hideg természeti törvények termékei vagyunk, akikről nem gondoskodik senki. A Szentírás viszont nemcsak Isten létezését tanítja, hanem azt is, hogy Ő még szeret is bennünket. Olyan szeretettel viszonyul hozzánk, ami miatt a Biblia gyakran a család képvilágával mutatja be a kapcsolatunkat. Amikor Jézus a népének vagy Isten gyermekeinek mondja Izraelt, amikor a mi Atyánknak nevezi az Urat, akkor ugyanezt hangsúlyozza: az Úr úgy szeret bennünket, ahogy a családtagok szeretik egymást. Micsoda jó hír ez a gyakran igen ellenséges világban!

Képzeljünk el egy olyan világot, amelyben mindenkivel úgy bánunk, mintha családtagok lennének! Hogyan tanulhatunk meg jobban viszonyulni egymáshoz testvérként?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2023. 1. negyedév

Sáfárkodni, amíg a Gazda vissza nem tér

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: