TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, „A küzdelem véget ér” c. fejezetből 574-578. o.

„Az egész örökkévalóságban Krisztus keresztjét tanulmányozzák a megváltottak és erről énekelnek. A megdicsőült Krisztusban a megfeszített Krisztust fogják látni. Soha nem felejtik el, hogy Ő, aki hatalmával teremtette és fenntartotta a roppant tér megszámlálhatatlan világát, Isten szeretett Fia, a menny Felsége, akit kérubok és fénylő szeráfok gyönyörűséggel imádnak, megalázta magát, hogy felemelhesse az elbukott embert; hogy a bűn átkát és szégyenét, Atyja arcának elrejtőzését viselte, mígnem az elveszett világ szenvedése meghasította szívét és kioltotta életét a Golgota keresztjén. A világegyetem örökké csodálni és imádni fogja Alkotóját, minden sors Bíráját, aki az ember iránti szeretetből letette dicsőségét és megalázta magát” (i. m. 555. o.).

„A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek – a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig – tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet” (i. m. 578. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Sok szekuláris keresztény úgy él, mintha ez a világ örökké megmaradna (Lk 12:16-21). Hogyan tarthatunk egyensúlyt az ideális földi élet és a menny fontossági sorrendje között? Hogyan védekezhetünk attól, amitől Lukács 12. fejezetében óvott Jézus?

2) Ha a menny már itt elkezdődik, mit tegyünk, hogy az otthonunkban és az életünkben is megmutatkozzanak a mennyei elvek?

3) Térjünk vissza a vasárnapi rész utolsó kérdéséhez! Milyen logikai magyarázat van azok pesszimizmusára, akik nem hisznek az örök életben? Ugyanakkor sok ilyen ember látszólag elég „boldogan” él, még ha nincs is semmi reményük a jövőre nézve. Vajon hogyan képesek erre? Vagyis hogyan tudnak élni, méghozzá elégedetten úgy, hogy nincs semmi reményük ezen az életen túl?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2022. 4. negyedév

Mi tudható a halálról és a reménységről?

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: