TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház. „A menyegzői ruha” c. fejezet, 210-219. o.; A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, „A föld pusztulása” c. fejezet, 557-563. o.; „A küzdelem véget ér” c. fejezetből 565-574. o.

„A végső ítélet napján minden elveszett lélek meg fogja érteni, mit dobott el magától azzal, hogy elvetette az igazságot. A kereszt áll majd szemük előtt, és mindenki – akit bűnei addig elvakítottak – felismeri igazi jelentőségét. Kálvária látomása nyomán, a titokzatos Áldozat láttán minden bűnös elismeri, hogy a menny ítélete jogos. Minden hazug mentség semmivé lesz. Az emberiség hitehagyása a maga irtózatosságában mutatkozik meg. Mindenki meglátja majd, mit választott. Tisztázódik az igazság és a tévelygés minden kérdése, amely a hosszú küzdelem alatt felmerült. A világegyetem ítélőszéke igazolni fogja, hogy Isten nem felelős a bűn keletkezéséért és következményeiért. Akkor bebizonyosodik, hogy nem az isteni rendelkezések idézték elő a bűnt. Isten uralmában nem volt hiba; semmi ok nem volt a hűtlenségre, elégedetlenségre. Amikor minden szív gondolata nyilvánvalóvá lesz, a hűségesek és a lázadók együtt vallják majd meg: »Igazságosak és igazak a te útaid, ó szentek Királya! Ki ne félne téged, Uram! és ki ne dicsőítené a te nevedet?… Mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek« (Jel 15:3-4)” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 40. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) „Ha az ember önmagához, saját elgondolásaihoz ragaszkodik és vonakodik akaratát Istennek alárendelni, a halált választja, mert a bűnnel és a bűnössel szemben Isten »megemésztő tűz«. Aki a bűnt választja és attól nem akar elszakadni, megsemmisül Isten színe előtt, amikor a bűnt és a bűnöst egyaránt kiirtja” (Ellen G. White: Gondolatok a Hegyibeszédről. Budapest, Élet és Egészség Kiadás, 65. o.). Hogyan segít ez az idézet megérteni az ítéletet?

2) Térjünk vissza a keddi rész végén tárgyalt gondolathoz, hogy a gonoszokra addig nem mérik ki a végső ítéletet, amíg a megváltottak nem vesznek részt az ítélkezésben. Megint csak mit mutat ez Isten nyíltságáról, dolgainak átláthatóságáról? Miért olyan fontos ez a világegyetemben, ahol a szeretet uralkodik?

3) A millennium alatti ítélet miért jelent majd a szenteknek vigasztalást az elveszett szeretteik miatt?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2022. 4. negyedév

Mi tudható a halálról és a reménységről?

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: