A bibliai világnézet

SZOMBAT DÉLUTÁN

E HETITANULMÁNYUNK: Zsoltárok 24:3-4; Máté 4:23; Lukács 2:52;

Apostolok cselekedetei 8:4-24; 1Korinthus 6:19-20; 1János 3:1-3

„Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestül, és őrizze meg a ti egész valótokat, mind lelketeket, mind testeteket feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére” (1Thessz 5:23, ÚRK).

A jelenések könyve két fő „globális tényezőt” említ Krisztus második adventjét megelőzően. Jelenések 13. fejezete ír a globális eltévelyedésről, amikor is „az egész föld” csodálja és követi a tengerből feljövő fenevadat (Jel 13:3, 7-8, 12, 16). A 14. fejezet pedig az igazság globalizációját emeli ki, amikor „az örökkévaló evangéliumot” hirdetik „minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek” (Jel 14:6-7). Azokban „a nehéz időkben” (2Tim 3:1) mindenféle „tanítás szele” (Ef 4:14, ÚRK) fújni fog, és az emberek „az igaz­ságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak” (2Tim 4:4, ÚRK). „E két nagy tévedéssel – a lélek halhatatlanságával és a vasárnap szentségével – fogja Sátán az embereket csalásainak foglyaivá tenni. Míg az előbbi a spiritizmus alapjait rakja le, az utóbbi Rómával hozza közös nevezőre az embereket” (Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, 503-504. o.).

A végső események kibontakozása közben tartsunk ki szilárdan minden igazságba vetett hitünkben, így abban is, ami az ember természetére és a halálra vonatkozik! Hagyatkozzunk a Szentlélek vezetésére, hogy felkészüljünk Krisztus második, dicsőséges megjelenésére!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2022. 4. negyedév

Mi tudható a halálról és a reménységről?

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: