TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, „Az első nagy csalás” c. fejezet, 457-472. o.; „A spiritizmus” c. fejezet, 473-481. o.

„Azon a sarkalatos tévedésen alapszik a halálban is megmaradó öntudat tana, hogy az ember természeténél fogva halhatatlan. Ez olyan dogma, amely az örök gyötrelem tanához hasonlóan ellentmond a Szentírás tanításainak, a józan észnek és az emberségnek. A közhiedelem szerint a megváltottak a mennyben mindent tudnak, ami a földön, különösen hátramaradt barátaikkal történik. De mi öröme lenne a halottaknak abban, ha látnák az élők gondját, baját, ha ismernék szeretteik bűneit, csalódásait, szenvedéseit? Vajon élveznék-e a menny boldogságát földi barátaik felett lebegve? Milyen mérhetetlenül felháborító ez a hiedelem, hogy amikor a megátalkodottak utolsót lélegeznek, lelkük a pokol lángjai közé kerül! Milyen kimondhatatlanul gyötrődnének azok, akik látnák, hogy barátaik készületlenül szállnak a sírba, egy olyan örökkévalóságba, ahol állandósul a fájdalom és a bűn” (i. m. 468. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Aki már beszélt más keresztényekkel a holtak állapotáról és a pokolról, valószínűleg tudja, mennyire hajthatatlanul, szilárdan hisznek az emberek nemcsak abban, hogy az üdvözültek egyből a mennybe mennek, de abban is, hogy aki elvész, a pokol örök gyötrelmei közé kerül. Vajon miért van ez? Az valamennyire érthető is, hogy szeretnék hinni: elhunyt szeretteik „az Úrral” vannak (ha mégoly nyugtalanító is lehet a földi bajokat látniuk). Viszont az örökös pokolbéli gyötrelem iszonyatos gondolatához miért ragaszkodnak annyira? Milyen ereje van tehát a tradíciónak? Beszéljük meg a csoportban!

2) A legtöbb keresztény felekezet a lélek természetes halhatatlanságának tanát hirdeti, az ehhez kapcsolódó teóriákkal együtt. Mi többet tehetne még az egyházunk, hogy jobban a világ elé tárjuk a halál és a túlvilág bibliai gondolatát?

3) Dante Isteni színjátéka csupán a képzelet szüleménye, mégis bebetonozott hamis tanításokat az emberek gondolataiba azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a „lélekkel” a halál után. Ezek szerint a keresztény teológiát mennyire könnyen befolyásolhatják külső hatások? Még milyen, nem keresztény elképzelések hatnak a kereszténységre ma is? Hogyan védekezhetünk az ilyen hatásoktól?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2022. 4. negyedév

Mi tudható a halálról és a reménységről?

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: