TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, „Gecsemáné” c. fejezet, 590-601. o.; „Golgota” c. fejezet, 649-665. o.; Jézushoz vezető út. Budapest, 2008, Advent Irodalmi Műhely, „Bűnbánat” c. fejezetből 21. o.

„Láttam, hogy az egész menny érdekelt az üdvösségünkben, és mi lehetnénk közömbösek? Vajon viselkedhetünk nemtörődöm módon, mintha lényegtelen dolog volna, hogy üdvözülünk vagy elveszünk? Figyelemre se méltassuk az értünk hozott áldozatot? Vannak, akik ezt tették. Semmibe vették a felajánlott kegyelmet, amiért Isten szigorúan tekint rájuk. Isten Lelke nem szomorkodik folyton, elhagyja az embert, ha még tovább szomorítja. Miután Isten minden tőle telhetőt megtett annak megmentéséért, aki viszont az életével azt bizonyítja, hogy figyelemre sem méltatja a Jézus által felkínált irgalmat, az ember drágán megfizet, halál lesz az osztályrésze. Rettenetes halált hal, mert éreznie kell azt a gyötrelmet, amit Krisztus állt ki a kereszten, hogy megszerezze neki a megváltást, amit ő elutasított. Akkor fog rádöbbenni, hogy mit veszített el – az örök életet és a romolhatatlan örökséget. Az ember értékét mutatja az a hatalmas áldozat, amit Jézus a megmentéséért hozott. Amikor egy drága lélek elvész, örökre elvész” (Ellen G. White: Testimonies for the Church. 1. köt. 124. o.)!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) „Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket” (Zsid 10:4). Tehát hogyan juthattak üdvösségre az Ószövetség idején élők? Hogyan segít ezt megérteni a hitelkártya hasonlata – amivel fizethetünk, de utána törleszteni kell?

2) Olvassuk el 2Kor 5:18-21 szakaszát! Krisztus az egész világ bűneiért meghalt, akkor miért nem üdvözül mindenki? Miért igaz az, hogy az ember saját döntése határozza meg: üdvösségre jut-e a kereszt által, vagy pedig Jézus hatalmas áldozata dacára is elvész?

3) Nevezzünk meg néhány dolgot a „világi bölcsesség” tárházából, ami Isten szemében „bolondság”! Mi a helyzet például azzal a gondolattal, hogy a nagyszerűen megtervezett és szépséges természet világa csak véletlen folytán jött létre? Vagy pedig a semmiből alakult ki az univerzum? Még milyen példákat mondhatunk?

4) Térjünk vissza a keddi rész utolsó kérdéséhez! A cselekedetek általi megváltás gondolata miért értelmetlen, téves, ellentétes a megváltási tervvel?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2022. 4. negyedév

Mi tudható a halálról és a reménységről?

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: