A megfeszített Teremtő

„Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött” (Jn 1:3, RÚF).

„Minden általa”, azaz Jézus által lett, mégis „Jézus könnyekre fakadt” (Jn 11:35, RÚF) a Szentírás szerint. A Teremtő sírt? Ráadásul „Útált és az emberektől elhagyatott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője” (Ézs 53:3). Utálták és elhagyták volna a Teremtőt, aki a fájdalmak férfia lett? Egyszer így kiáltott fel: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem” (Mt 27:46, RÚF)?

Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy Jézus a Teremtőnk és az Üdvözítőnk is egyben. Ő a keresztre feszített Isten – az emberré lett Teremtő, aki nélkülözéssel és kemény munkával szenvedte végig az életét, ami egy római kereszten ért véget.

Teremtőnk, akiben „élünk, mozgunk és vagyunk” (ApCsel 17:28), úgy szenvedett emberként, ahogyan azt egyikünk sem tapasztalhatja. Mi egyedül a saját gyászunkat és bánatunkat érezhetjük, Ő viszont a kereszten „a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta” (Ézs 53:4, RÚF) – mindet. Ez a világmindenség történetének legnagyszerűbb tette.

A következő néhány hónapban ezen a háttéren (amint a keresztre feszített Isten felsejlik felettünk) igyekszünk jobban megérteni a felfoghatatlant: a saját szenvedésünket, a keresztényekét, azokét, akik Krisztusnak adták az életüket. Nem állítjuk, hogy van válaszunk minden kérdésre, vagy akár a legtöbbre. Csupán azt mondjuk, hogy „az Isten szeretet” (1Jn 4:8). Bár sok minden megtörténik, mindezek ellenére bízhatunk Istenben és valóban növekedhetünk kegyelem által, bármilyen fájdalmas is a folyamat.

Ebben a negyedévben azt vizsgáljuk meg Isten Szavának tanulmányozása közben, miként néztek szembe hús-vér emberek erős hittel a csüggedéssel, árulással, csalódással, veszteséggel és bántalmazással (ismerősen cseng?). Hogyan viselték el a helyzetet? Mit tanultak meg abból? Nekünk mit taníthat az ő példájuk?

Miközben ezeket az embereket, a tapasztalataikat, a küzdelmeiket és a hitpróbáikat figyeljük (ami hasonlíthat a sajátunkra), azt mindig a kereszt hátterének fényében kell tegyük. Ne feledjük, hogy mindegy, ki mivel néz szembe, Jézus Krisztus, a Teremtőnk és Megváltónk még rosszabbat élt át!

Istenünk szenvedő Isten. Még Albert Camus is, akit aligha nevezhetnénk kereszténynek, megértette a kereszt és a szenvedő Isten gondolatainak egyes következményeit: „A golgotai éjszaka kiemelkedően fontos esemény az emberiség történelmében, mert annak árnyékában Isten letett minden hagyományos előjogáról és az utolsó cseppig kiitta a halál gyötrelmét – így a csüggedést is beleértve” (Albert Camus: A lázadó. New York, 1991, Vintage International, 33. o.). Vagy amint Ellen G. White fogalmazta meg: „A kereszt kinyilvánítja tompult érzékeink számára azt a fájdalmat, amit a bűn kezdettől fogva okozott Isten szívének” (Ellen G. White: Előtted az élet. Nevelés. Budapest, 1992, Advent Kiadó, 261. o.)!

E tanulmányok nem minősülnek teodiceának, azaz nem kísérlik meg igazolni Istent a gonoszsággal szemben. Ehelyett amint már mondtuk, kifejezik a törekvésünket, hogy képesek legyünk feldolgozni a szenvedést, amivel mindannyian elkerülhetetlenül találkozni fogunk a világunkban, ahol olyan könnyen jön a bűn, mint a lélegzetvétel. Igyekszünk bemutatni, hogy a fájdalom, a szenvedés és a veszteség nem azt jelenti: Isten elhagyott volna bennünket. Inkább arról van szó, hogy még hívőként is osztoznunk kell a bukott emberiség közös sorsában. A mi helyzetünk viszont annyiban tér el, hogy Jézus és az általa kínált reménység útján tartalmat és célt találhatunk abban, ami amúgy tartalmatlannak és céltalannak tűnik. Mindeközben még akkor is, ha nem látjuk, hogyan lehetséges, bízhatunk az ígéretben, hogy „akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál” (Róm 8:28, RÚF) – szeretik Istent, aki bár mindent a saját kezével alkotott meg, mégis mindent elszenvedett (és éppen ezért szeretjük)!

Gavin Anthony a negyedévi tanulmány szerzője Sri Lankán nőtt fel misszionárius családban. Lelkészként dolgozott Angliában, e tanulmányok megírása idején Izlandon szolgált egyházterületi elnökként.

Clifford R. Goldstein

szerkesztő

Néhány megjegyzés a magyar kiadáshoz

Tanulmányunkban a bibliai idézeteket többnyire a Károli-féle fordításban közöljük. Más idézeteknél zárójelben olvasható a forrás megjelölése. Számos idézet, valamint a bibliai könyvek neve és rövidítése az újonnan revideált Károli-bibliafordítás (rövidítve: ÚRK, Budapest, 2012, Veritas Kiadó) szerint szerepel. Szintén gyakran idézünk még a Magyar Bibliatársulat 2014-ben kiadott, revideált új fordításából (rövidítve: RÚF). Ha az idézetben egy, az oldalon már ismertetett műre hivatkozunk, akkor használjuk az i. m. (idézett mű) rövidítést.

Érdemes ellátogatni a Bibliatanulmányok internetes oldalára: www.bibliatanulmanyok.hu. A web-oldal formátuma letisztult és könnyen áttekinthető, egy helyen megtalálunk rajta minden szolgáltatást: az írott tanulmányt, a Tanítói mellékletet, a White-idézeteket, a hanganyagot, valamint a hetenkénti videobeszélgetéseket és a Misszió DVD-t. Az oldal nemcsak számítógépen, hanem táblagépen és okostelefonon is elérhető.

Az érdeklődőket várjuk a Facebook Bibliatanulmányok csoportjában az alábbi címen: https://www.facebook.com/groups/bibliatanulmanyok/.

Az adott heti bibliatanulmánnyal kapcsolatos beszélgetés megtekinthető a PAX Tv adásában csütörtökönként 17.00 órai kezdettel, valamint a Bibliatanulmányok honlapján, illetve kérhető e-mailben, videoüzenetként.

Továbbra is szeretettel ajánlom a Tanítói mellékletet és a White-idézetek gyűjteményét, mindkettő külön kiadványként is beszerezhető.

Zarkáné Teremy Krisztina

a magyar változat szerkesztője

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: