TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, „Éli és fiai” c. fejezet, 536-541. o.; „Saul vakmerősége” c. fejezet 575-582. o.

Akkor tudjuk alávetni magunkat Isten akaratának, ha meghalunk a saját vágyainknak és törekvéseinknek. Ez nyitja meg a lehetőséget arra, hogy valóban mások szolgálatára legyünk. Nem élhetünk Istenért anélkül, hogy élő áldozatként folyamatosan figyelnénk a hangjára! Fel kell ismernünk, hogy milyen veszéllyel jár, ha önmagunkra, illetve Isten Igéje, hatalma helyett valamiféle pótlékra hagyatkozunk, ha valóban alá kívánjuk rendelni az akaratunkat az Atyáénak! Mivel a krisztusi élet lényege az Úr akaratának elfogadása, Isten megengedheti, hogy az olvasztótégely tanítson meg bennünket a ráhagyatkozásra. „Éli hanyagságának esete nyilvánvalóvá vált minden apa és anya előtt az országban. Megszenteletlen szeretete következményeként, mivel nem volt hajlandó a nehezebb kötelességeket ellátni, learatta bűne gyümölcseit, a gyermekei elzüllöttek. Isten előtt vétkes mind a gonoszságot megengedő szülő, mind a kihágást elkövető gyermek. Az Úr nem volt hajlandó áldozatot, sem ajándékot elfogadni bűnük miatt” (Ellen G. White: Child Guidance. 276. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Beszélgessünk a csoportban arról, hogy mennyire megalázkodott Isten Fia, amikor eljött a földre emberként meghalni a bűneinkért! Ezek szerint mit jelent mások érdekében áldozatot hozni és önmagunkat megtagadni? Bár mi semmiképpen nem tehetünk olyasmit, mint Jézus, az elv létezik, a szemünk előtt is kell lebegnie. A saját köreinkben hogyan követhetjük az alárendelés és az önfeláldozás példáját, amit Krisztus a kereszten mutatott be?

2) Sokak számára rémisztő lehet a gondolat, hogy alárendeljék magukat Isten akaratának, miközben nem tudják, mi jön azután. Mit tanácsolnánk azoknak, akik önmagukra hagyatkoznak, nem az Úrra? Mit mondanánk, hogy eloszlassuk a félelmüket, mivel nem tudják, mit hoz a jövő és nem is irányíthatják azt?

3) Imádkozzunk együtt azokért, akikről tudjuk, hogy nehezükre esik alárendelni magukat Isten akaratának! Kérjük, hogy meglássák, csak akkor tapasztalhatnak tartós békét, ha bíznak az Ő akaratában! Ugyanakkor mit tehetünk értük, hogy belássák: nyugodtan átadhatják magukat az Úrnak, mert valóban az Ő útja a legjobb? Más szóval, hogyan használhat fel minket Isten arra, hogy mások megismerhessék a szeretetét és készséges gondoskodását?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2022. 3. negyedév

Krisztussal a tűzpróbában

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: