TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 2001, Advent Kiadó, „Az igazi ismeret keresésnek fontossága” c. fejezetből 325-326. o.; Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, „A Hegyibeszéd” c. fejezet, 244-258. o.; Evangelizálás. Budapest, 2007, Advent Irodalmi Műhely, Felfedezések Alapítvány, „Jézus Krisztus munkatársainak képesítése” c. fejezetből, 410-411. o.

„Ha nehézségekbe ütközünk, rendkívül megkönnyíthetjük a helyzetet a Krisztusban lakozó szelídség által. Ha szert teszünk Mesterünk alázatosságára, akkor fölülemelkedünk a lekicsinylésen, elutasításon, bosszúságon – ami naponta ér minket –, és ezek a dolgok többé nem fognak árnyékot vetni lelkünkre. Egy keresztény nemességének legfőbb bizonyítéka az önuralom. Ha valaki az őt ért gyalázat, kegyetlenség miatt nem tudja megőrizni nyugalmát, bízó lelkületét, az megfosztja Istent attól a jogától, hogy kinyilatkoztassa általa jellemének tökéletességét. A szívbéli alázatosság az az erő, amely győzelemre segíti Krisztus követőit, és ez a jele a mennyel fenntartott kapcsolatnak is” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó, 247. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Hogyan segít az alázat a fájdalmak és a zavaró tényezők fölé emelkedni? Mi a legfőbb jellemzője, ami miatt képesek lehetünk erre?

2) Hogyan tekint a kultúránk az alázatosságra és a szelídségre? Tisztelik, megvetik, vagy esetleg másként viszonyulnak hozzá? Milyen nyomást tapasztalunk a környezetünk irányából, miközben ezeknek a jellemvonásoknak a fejlesztésére törekszünk?

3) A ma élők között vannak nagy példaképeink, akiktől szelídséget és alázatot tanulhatunk? Ha igen, akkor kik ők? Hogyan mutatkoznak meg bennük ezek a jellemvonások? Mit tanulhatunk tőlük?

4) Miért tekintik gyakran gyengeségnek a szelídséget és az alázatot?

5) Láttuk, hogy Dávid az Úrnál keresett menedéket. Ez valójában hogyan történik? Hogyan mutatkozik meg a menedék minden esetben? Vagyis hogyan válhatunk menedékké egyházként azok számára, akiknek erre van szüksége? Milyen menedéket biztosít a gyülekezetünk? Mit tehetünk személyesen mi azért, hogy valóban olyan menedék legyen a gyülekezetünk, amilyenre az embereknek szüksége van?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2022. 3. negyedév

Krisztussal a tűzpróbában

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: