TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, „Jósafát” c. fejezet, 121-128. o.; Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, „Jerikó bevétele” c. fejezet, 455-464. o.

„Akkor hát neveljük szívünket és nyelvünket Isten páratlan szeretetének dicsőítésére! Szoktassuk lelkünket bizakodásra, és maradjunk mindig a Golgota keresztjéről sugárzó fényben! Sohase feledkezzünk meg arról, hogy a mennyei Király gyermekei vagyunk, a seregek Urának fiai és leányai! Nála mindig megpihenhetünk” (Ellen G. White: A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 1998, Advent Kiadó, 175. o.).

„Szeretném, hogy velem együtt imádjátok és magasztaljátok az Urat! Dicsőítsük Őt akkor is, amikor elbukunk a sötétségben! Dicsőítsük Őt a kísértésben! Az apostol azt mondja, hogy »Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek« (Fil 4:4)! Ez talán homályt és sötétséget visz majd a családunkba? Egyáltalán nem, inkább a nap sugaraival ragyogja be! Be fogjuk gyűjteni az örök fénysugarakat a dicsőség trónjáról és tükrözzük is magunk körül. Hadd buzdítsalak benneteket, hogy tegyétek ezt, tükrözzétek a világosságot és az életet magatok körül, nemcsak a saját utatokra, hanem mindazokéra is, akiket ismertek! Legyen az a célotok, hogy jobbá teszitek, felemelitek a körülöttetek levőket, a menny és a dicsőség felé irányítjátok őket! Vezessétek őket rá, hogy minden földi dolog felett keressék azt, ami örökkévaló, a halhatatlan örökséget, a romlatlan gazdagságot” (Ellen G. White: 2Testimonies for the Church. 593-594. o.)!

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) A keresztények életében milyen szerepet tölt be a közösségi dicsőítés? Hogyan jellemeznénk a dicsőítést a szombati istentiszteleteink során? Felemel bennünket? Vajon arra bátorítja a tagokat, hogy maradjanak hűségesek a próbák és a megrázkódtatások között? Ha nem, akkor mit tehetnénk ezzel kapcsolatban?

2) Mit jelent akkor is dicsőíteni az Urat, „amikor elbukunk a sötétségben”, vagy kísértést tapasztalunk? Hogyan segíthet át bennünket a dicsőítés ezeken a sötét pillanatokon?

3) Beszéljük arról a csoportban, hogy a dicsőítés milyen hatással volt az életünkre! Mit tanulhatunk egymás tapasztalataiból?

4) Válasszunk ki közösen egy zsoltárt és töltsünk egy kis időt az olvasásával! Mit tanít a dicsőítésről? Milyen hatással lesz a hitünkre?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2022. 3. negyedév

Krisztussal a tűzpróbában

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: