TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Előtted az élet. Nevelés. Budapest, 1992, Advent Kiadó, „Az eljövendő világ iskolája” c. fejezet, 297-305. o.; A Nagy Orvos lábnyomán. Budapest, 2001, Advent Kiadó, „Segítség a hétköznapokban” c. fejezetből 339-340. o.

„Mindenkit érnek keserű csalódások, és olykor mindenkit hatalmába kerít a csüggedés; amikor fájdalom az ember sorsa és nehéz hinnie, hogy Isten még mindig jóságos segítője földi gyermekeinek; amikor annyira gyötrik a bajok, hogy inkább kívánja a halált, mint az életet. Ilyenkor sokan elengedik Isten kezét, és a kétely rabságába, a hitetlenség fogságába esnek. Ha ekkor megnyílna lelki szemük, és felfognák Isten intézkedéseit, megmentésükön fáradozó angyalokat látnának, akik lábukat az örök hegyeknél is erősebb alapra helyezik. És akkor új hit, új élet ébredne bennük” (Ellen G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 103. o.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Ellen G. White azt mondja, hogy „Mindenkit érnek keserű csalódások, és olykor mindenkit hatalmába kerít a csüggedés.” Mennyire vesszük észre egymáson, amikor ilyen időszakon megyünk át? Hogyan lehetünk még inkább a reménység eszközei egymás számára a keserű csalódások között?

2) Beszélgessünk a keddi rész utolsó kérdésére adott válaszunkról! Mennyiben lesz más az életünk, ha mindig gondolunk Isten közelségének valóságára?

3) Olvassuk fel hangosan Jób könyve 38–41. fejezeteinek egyes szakaszait! Milyen képet fest ez Istenről? Hogyan illik a képbe a szombat? Hogyan emlékeztet Isten természetére és jellemére?

4) Az életünket átformáló reményég a mennyből jön. Ennek alapján imádkozhatunk azért, hogy mások is reménységet kaphassanak. Töltsünk időt azzal, hogy azokért imádkozunk, akik mostanában elcsüggedtek! Kérjük, hogy újuljon meg a reménységük! Mit tehetünk azokért, akik vesztésre állnak a reménységért vívott küzdelmükben?

5) Kérjünk meg valakit, aki vállalkozik rá, hogy meséljen arról, amikor a csüggedés és a próba miatt odalett a reménye és a hite! Mitől változott azután meg? Mivel segíthetünk egymásnak, amikor kétely és elkeseredés vesz erőt rajtunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: