TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, „A hit próbája” c. fejezet, 113-121. o. „Isten mindig a szenvedések kohójában próbálta meg népét. A kohó tüzében válik le a salak a keresztény jellem valódi aranyáról. Jézus figyeli a próbát. Ő tudja, mi kell ahhoz, hogy az értékes fém megtisztuljon és visszatükrözze szeretetének fényét. Isten kemény, vizsgáztató próbákkal neveli szolgáit. Egyesekben olyan képességeket lát, amelyeket fel tudna használni műve előbbrevitelére. És a gondviselő Isten ezeket az embereket megpróbálja… Megmutatja nekik gyengeségeiket és megtanítja őket arra, hogy Őrá támaszkodjanak… Isten így éri el célját. Neveli, tanítja, fegyelmezi őket, hogy alkalmasak legyenek annak a nagyszerű célnak a betöltésére, amiért képességeiket kapták” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 97. o.). „Ha gondviselésében Isten arra hív bennünket, hogy próbákat viseljünk el, akkor fogadjuk el a keresztet és igyuk ki a keserű poharat! Emlékezzünk arra is, hogy az Atya keze tartja azt az ajkunkhoz! Bízzunk benne a sötétségben, ahogy a világosságban is! Vajon nem tudnánk elhinni, hogy mindent megad nekünk, ami a javunkat szolgálja?… Még a megpróbáltatás éjszakáján is hogyan tarthatnánk vissza magunkat attól, hogy hálával, dicsőítéssel emeljük fel a szívünket és a hangunkat, amikor felidézzük magunkban a Golgotán kifejezett szeretetét” (Ellen G. White: 5Testimonies. 316. o.)?

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Kérjünk meg valakit, hogy meséljen az osztályban a saját hitpróbájáról, ami nehéz volt, még ha nem is egészen egyezett Ábraháméval! Mit tanulhatunk az ő esetéből, úgy a sikereiből, mint a kudarcaiból?

2) Olvassuk el a kereszt előtti utolsó huszonnégy óra történetét! Milyen szélsőséges helyzetekkel nézett Krisztus szembe? Hogyan viselte el ezeket? Milyen elveket ismerünk fel a példájából, amelyeket alkalmazhatunk a saját életünkben, ha tűzpróbában vagyunk?

3) Beszéljük meg azt a héten érintett gondolatot, hogy a saját szenvedésünk révén képesek lehetünk segíteni majd másoknak, akik szenvednek! Milyen problémákat fedezhetünk fel ebben a gondolatban, bármennyire is igaz?

4) Ellen G. White a következőt írta a fentiekben: „Bízzunk benne a sötétségben, ahogy a világosságban is!” Ezt könnyebb mondani, mint megtenni. Hogyan segíthetünk egymásnak, hogy hitünket erősítve ezt meg tudjuk tenni? Miért annyira fontos bízni Istenben, amikor rosszul megy a sorunk?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2022. 3. negyedév

Krisztussal a tűzpróbában

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: