TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA:

Ellen G. White: Krisztus példázatai. Budapest, 1983, H. N. Adventista Egyház, „Találkozás a Vőlegénnyel” c. fejezet, 282-291. o.; A nagy küzdelem. Budapest, 2013, Advent Kiadó, „A nyomorúság ideje” c. fejezet, 525-541. o. „A jellemépítés a legfontosabb munka, amit Isten valaha is az emberre bízott, és annak szorgalmas tanulmányozása soha nem volt olyan életbevágó, mint ma. Egyetlen korábbi generációnak sem kellett olyan döntő jelentőségű kérdésekkel szembenéznie, a fiatal férfiaknak és nőknek olyan hatalmas gonoszságokkal megküzdenie, mint amilyenek manapság várnak rájuk” (Ellen G. White: Nevelés. Budapest, 2015, Advent Kiadó, 198. o.). „A példázatbeli balga szüzek olajért könyörögnek, mégsem kapnak. Ez azokat jelképezi, akik nem készültek fel a válság idejére a jellemük fejlesztésével. Mintha átmennének a szomszédjukhoz és azt mondanák: »Add a jellemedet, különben elveszek!« A balga szüzek pislogó lámpásaiba nem adhattak a bölcsek a saját olajukból. A jellemet nem lehet átruházni. Nem lehet eladni vagy megvenni, hanem meg kell azt szerezni. Az Úr mindenkinek adott lehetőséget rá, hogy a próbák órái során igaz jellemre tegyen szert. Azt viszont nem tette lehetővé, hogy az ember átadhassa másnak a jellemét, amit a nagy Tanítótól tanulva, kemény tapasztalatok árán alakított ki, ami által képes a türelemre a megpróbáltatásban és hegyeket megmozgató hitet gyakorol” (Ellen G. White: The Youth’s Instructor. 1896. jan. 16.).

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

1) Mit jelent a „jellemfejlesztés”? Hogyan gyakorolhatjuk? Mennyire látható a saját életünkben és a gyülekezeti közösségünkben, hogy elsődleges fontosságúnak tartjuk?

2) A csütörtöki rész arról szól, hogy a keresztények életében meghatározó a közösség. Mennyire tölti be a gyülekezetünk Krisztus testének a szerepét? Mennyire jól mutatjuk be az Urat közösségként? Beszéljük meg az osztályban, hogy mit tehetünk a helyzet javítása érdekében!

3) Miért olyan fontos a jellemfejlesztés, még akkor is, ha egyedül a Jézusban való hitünk alapján üdvözülünk? Miért kell fejlesztenünk a jellemünket, ha Krisztus igazsága és tökéletes jelleme ment meg?

4) Helen Keller gyerekkorától süket és vak volt. Ő írta a következőt: „A jellemet nem lehet csendben és könnyen fejleszteni. Csak a próbák és szenvedések által erősödhet meg az ember lelke, tisztulhat ki a látása, tűzheti magasra a mércét és érhet el sikereket” (Leadership. 17. köt. 4. sz.). Egyetértünk ezzel? Beszéljük meg a jellem, a szenvedés és a nagy küzdelem közötti összefüggéseket!


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2022. 3. negyedév

Krisztussal a tűzpróbában

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: