JÁKÓB MEGÁLDJA A FIAIT

Olvassuk el 1Móz 49:1-28 szakaszát! Mi a lelki jelentősége az áldásnak, amit Jákób a fiainak adott?

A közvetlenül Izrael törzseinek történelmére vonatkozó próféciákon túl Jákób látja a Messiást és a megváltás végső reménységét, aminek hangot ad a kezdő szavaival, „a messze jövőben” (1Móz 49:1) kifejezéssel. Az angol KJV fordításban a héber eredetivel megegyezően az áll, hogy „az utolsó napokban”, ami a Messiás király eljövetelére utaló szakkifejezés (lásd még Ézs 2:2; Dán 10:14).

Majd a szöveg végigmegy Jákób fiainak jövőbeli vonalán. Nem Isten határozta meg előre az eseményeket, mintha az Ő akaratából alakulna úgy a sorsuk, hanem a prófécia inkább azt fejezte ki, ami az ő és a gyermekeik jelleméből következik. Például Isten tudja, hogy majd megölnek egy ártatlan embert, ami alapvetően más, mintha az Ő akaratából oltaná ki az életét a gyilkos.

Olvassuk el 1Móz 49:8-12 szakaszát! Milyen prófécia hangzik el itt? Miért fontos ez?

Isten valóban tudja a jövőt, az emberi szabad akaraton túl és afelett. Úgy rendezte, hogy a Messiás Júda törzséből származzon. Júdát az oroszlán jelképezi (1Móz 49:9), ami királyi státuszra és dicsőségre utal. Júda törzséből születik Dávid király, de Siló is, vagyis aki „békességet” hoz (Ézs 9:6-7), „akinek engednek [engedelmeskednek (SZIT)] a népek” (1Móz 49:10). A zsidók már ősidők óta az eljövendő Messiásra mutató próféciának tekintették ezt a szöveget, amint a keresztények is úgy tartják, hogy Jézusra mutat. Az Újszövetségben is az áll, hogy „Jézus nevére minden térd meghajoljon” (Fil 2:10). „Az oroszlán, az erdők királya ennek a törzsnek nagyon találó jelképe, mert ebből a törzsből származott Dávid és Dávid Fia, Siló, az igazi »oroszlán Júda törzséből«, aki előtt végül meghajolnak az összes hatalmasságok, és minden népek és nemzetek hódolatukat fejezik ki előtte” (Ellen G. White: Pátriárkák és próféták. Budapest, 1993, Advent Kiadó, 195. o.).

Miért kell már most kifejezni a hódolatunkat Jézus előtt, még mielőtt minden nép megtenné ezt?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2022. 2. negyedév

Mózes első könyve

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: