JÁKÓB ELMEGY JÓZSEFHEZ

1Mózes 46. fejezete értelmében mi a jelentősége annak, hogy Jákób elhagyja Kánaánt?

Jákób tele van reménnyel, amikor elindul kánaáni lakhelyéről. Az ígéret földjének elhagyására késztethette, hogy nem kell többet éheznie, illetve a jó hír, miszerint József életben van.

Jákób elindulásában felfedezhető Ábrahám tapasztalatának visszhangja, aki éppen az ígéret földje felé indult. Jákób ugyanazt az ígéretet hallja Istentől, mint egykor Ábrahám, azt, hogy „nagy néppé teszlek” (1Móz 46:3; vö. 12:2). Ez az elhívás az Ábrahámmal kötött szövetségre is emlékeztet. Isten mindkét esetben ugyanazokat a megerősítő szavakat használta: „Ne félj” (1Móz 46:3; vö. 15:1), ami a ragyogó jövő ígéretét hordozza.

A még gyermektelen Ábrahámnak tett, a sokasodására vonatkozó ígéretre emlékeztet az átfogó lista Izrael gyermekeiről, beleértve a lányait is, akik Egyiptomba mentek vele (1Móz 46:7). A hetvenes szám (beleszámítva Jákóbot, Józsefet és a két fiát) a teljesség gondolatát érzékelteti. „Egész Izrael” elment Egyiptomba. Annak is van jelentősége, hogy a hetvenes szám egyezik a népek számával (1Mózes 10. fejezet). Sejteti, hogy Jákób útjának tétje minden nép jövője volt.

Ez csak sok évvel később vált még nyilvánvalóbbá, a kereszt és a megváltási terv teljesebb kinyilatkoztatása után, ami mindenütt, az egész emberiségre, nem csak Ábrahám utódaira vonatkozik.

Más szóval, bármennyire érdekesek is ennek a családnak, Ábrahám magvának a történetei, bármennyi lelki igazságot találunk bennük, e beszámolók azért vannak benne Isten Igéjében, mert részét képezik az üdvösség történelmének, részei Isten tervének, hogy akit csak lehet, megváltson a bűnbe süllyedt bolygóról.

„Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenkihez, akik őt segítségül hívják. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik” (Róm 10:12-13). Hogyan fejezi ki itt az evangélium egyetemességét Pál? Mire tanítanak ezek a versek azzal kapcsolatban, amit egyházunknak tenni kell az evangélium terjesztése érdekében?


Mai tanulmány lejátszása hanganyagként

Letöltés
2022. 2. negyedév

Mózes első könyve

Feliratkozás

Ha szeretnéd a Bibliatanulmányokkal kapcsolatos beszélgetéseket heti rendszerességgel videó e-mail formájában megkapni, akkor iratkozz fel az alábbi űrlap segítségével!

Név:
E-mail cím: